Fosforin vaikutus juuriin ja versoutumiseen

Fosfori on tärkeä pääravinne, joka vaikuttaa kasvin juuriin ja versoutumiseen.

Fosforin vaikutus juuriin

Monivuotisten nurmien biomassasta yli puolet on piilossa maan alla. Juurten kasvu ja sen myötä ravinteiden otto alkaa maan lämpötilan ollessa noin 0oC eli paljon ennen kuin varsinainen kasvukausi alkaa. Maan viljavuusfosforilla on suuri vaikutus juurten määrään.Lannoituksen vaikutus juuristoon

Kokeessa juurten määrä oli ensimmäisen sadonkorjuun aikaan 1500 g/m2 maan viljavuusfosforin ollessa tyydyttävä ja 1750 g/m2, kun viljavuusfosfori oli hyvä. Kevään fosforilannoitus lisäsi juurten biomassaa välttävässä luokassa 2250 g/m2 ja vaikka maan viljavuusfosfori oli hyvällä tasolla, lisäsi fosforilannoitus juurten kasvua vielä 2500 g/m2.

Toisessa ja kolmannessa sadossa, jolloin juurten biomassa on alhaisempi, ei maan viljavuusfosforilla ollut yhtä suurta vaikutusta.

Käyttämällä nurmen kevätlannoituksessa YaraMila Y 5 -lannoitetta varmistat juurten nopean kasvuunlähdön ja suuren sadon. 

Fosforin vaikutus ohran versoutumiseen

Fosforilannoituksella vaikutetaan kasvin versoutumiseen. Kuvassa on ohra. Lannoitelajin valinnassa muista aina myös huomioida pellon viljavuusluvut.