Typen puutos pahentaa

  • Matala tai korkea pH maassa
  • Hiekkaiset tai kevyet maat (huuhtoutuminen)
  • Vähäinen orgaanisen aineen määrä
  • Kuivat olosuhteet
  • Suuret sadekuurot (huuhtoutuminen) tai rankka sadetus
  • Suuri kompostoimattoman orgaanisen materiaalin (kuten olki) tai lannan määrä
  • Nopeasti kasvavat kasvit

Typpi on tärkeä

  • Parempi sadonmuodostus
  • Suurempi sato