Fosforin puute pahentaa

 • Happamat tai hyvin kalkkipitoiset (alkaaliset) maat
 • Matala orgaanisen aineen määrä
 • Kylmät tai märät olosuhteet
 • Kasvusto, jonka juuristo on heikosti kehittynyt
 • Maat, joissa on vähän fosforia
 • Maat, joissa on paljon varastofosforia
 • Rautapitoiset maat

Fosfori on tärkeä

 • tehostaa mukulanmuodostusta
 • Lisää mukulalukua
 • Vaikuttaa kokojakaumaan
 • Tehostaa sadonmuodostusta ja lisää satoa
 • Lisää kuiva-ainepitoisuutta ja tärkkelyspitoisuutta
 • Parantaa varastointisäilyvyyttä