marraskuuta 07, 2023

Nurmilohkon kalipulaa helpottamaan Yara BIOTIITTI

Nurmien uudistamisen yhteydessä on hyvä miettiä myös tarvittavia perusparannustoimia. Jos maan viljavuuskalium on tyydyttävä tai alle eikä nurmilohkolla ole pH:n nostotarvetta, kannattaa uudistamisvuosi hyödyntää nurmien kaliumtalouden parantamiseen. Yara BIOTIITTI 5 t/ha muokataan maahan nurmen perustamisen yhteydessä.
Nurmilohkon kalipulaa helpottamaan Yara BIOTIITTI
Nurmilohkon kalipulaa helpottamaan Yara BIOTIITTI

Yara BIOTIITTI on pitkävaikutteinen kaliumlannoite

Nurmet tarvitsevat sadonmuodostukseensa yhtä paljon typpeä ja kalia. Nurmisadon mukana poistuvan kaliumin määrä vaihtelee sadon määrästä riippuen noin 150 -200 kg K/ha. Kalium rajoittaakin nurmisatoja ja typenkäytön tehokkuutta verrattain usein keveillä kivennäismailla ja eloperäisillä mailla, joilla viljavuuskalium on tyydyttävä tai alle. 

Yara BIOTIITTI on pitkävaikutteinen kaliumlannoite, joka vapauttaa vuosittain 30-40 kg K/ha. Kaksivuotisissa peltokokeissa Yara BIOTIITTI – käsittely nosti maan kaliumpitoisuutta 31→ 45:een mg K/l maata (Luke Ruukki 2018 – 2019). Biotiitin sisältämästä kaliumista 66 % tuli nurmien käyttöön kokeen aikana. 

Kaliumin (5 %) lisäksi Yara BIOTIITTI sisältää 7 % magnesiumia ja 10 % kalsiumia. Biotiittikäsittely nostaa myös maan magnesiumpitoisuutta, mutta biotiitin sisältämän magnesiumin käyttökelpoisuus on kasveille heikko. 

Yara BIOTIITTI:llä on myös maan pH:ta ylläpitävä vaikutus. 

Yara BIOTIITTI ei poista vuosittaista kaliumlannoitustarvetta

Yara BIOTIITTI on oivallinen lisä nurmien kaliumhuoltoon, mutta se ei poista vuosittaisen kaliumlannoituksen tarvetta. Erityisesti ensimmäisen nurmisadon lannoitteeksi kannattaa valita sopiva YaraMila-lannoite, joka sisältää kaliumin lisäksi kevään kasvuunlähdön varmistavaa fosforia. 

Nurmilohkon kalipulaa helpottamaan Yara BIOTIITTI

Kuva 1. Yara BIOTIITTI parantaa maan kaliumvaroja ja vapauttaa vuodessa 30-40 kg K/ha nurmien käyttöön. (Luke Ruukki 2018-2019).