Uutuus YaraAmplix OPTIVI -biostimulantti

YaraAmplix OPTIVI

YaraAmplix OPTIVI on 100 % kasviperäinen biostimulanttituote, joka sisältää vapaita aminohappoja ja peptidejä. Se vähentää kasvien sääolosuhteista johtuvaa stressiä, lisää juurten ja kasvin kasvua ja parantaa typenkäytön tehokkuutta. Tuote sopii kaikille kasveille, myös luomuviljelyyn. Liuos on helppo käyttää ja sekoittaa lehtilannosten ja kasvinsuojeluaineiden kanssa. Sekoitettavuuden voit tarkistaa Tankmix.com sivustolta.

Lue lisää

YaraVita-biostimulanteilla sadonlisää – tutkitusti

Biostimulantit antavat tutkitusti sadonlisää

Biostimulanttien sato- tai laatuvaikutus vaihtelee nollasta kymmeniin prosentteihin. Tieteellisissä tutkimuksissa maailmanlaajuisesti biostimulanteilla on saatu keskimäärin 20% sadonlisää, mutta luku pitää sisällään monia kasvilajeja ja kasvupaikkoja.

Yara Kotkaniemen koetuloksissa vuosilta 2018 ja 2019 YaraVita-biostimulantit antoivat kevätvehnällä ja kauralla sadonlisää 170–800 kg/ha.

Tätä ennen viljan koetuloksia on saatu Pohjois-Irlannista vuonna 2017. Kahdessa ulkoistetussa tieteellisessä kokeessa syysvehnälle muodostui sadonlisää keskimäärin 1,25 tonnia hehtaarilta.

Kuuntele podcast Yaran biostimulanteista!

Vehnän oraita
Vehnän oraita

Yaran biostimulanttiteknologialla vahvempi kasvi ja parempi sato

Kasvi kohtaa ympäristössään sekä elävistä organismeista aiheutuvaa bioottista stressiä että fysikaalisista ja kemiallisista tekijöistä aiheutuvaa abioottista stressiä. Abioottisia stressitekijöitä ovat mm. kuivuus, märkyys, kuumuus tai happamuus.

Stressi heikentää kasvin kasvua ja sadonmuodostusta. Etenkin abioottiset stressitekijät rajoittavat tutkimusten mukaan merkittävimmin sadontuottoa.

Yaran biostimulanteilla voidaan parantaa kasvin abioottisen stressin sietoa ja siten edellytyksiä suureen satoon. Paras teho saadaan yhdessä Yaran muiden kasvinravitsemusratkaisujen kanssa.

Biostimulantit kannattavat perunan viljelyssä

Biostimulantit kannattavat perunan viljelyssä

Peruna on otollinen käyttökohde biostimulanteille, sillä se on esimerkiksi viljoja selvästi herkempi liialle lämmölle tai kuivuudelle. Lisäksi perunan juuristo on pieni, ja pääosin lähellä maan pintaa, mikä tekee kasvista herkemmän sääolojen vaihtelulle. Yara onkin tehnyt kansainvälisesti paljon koetoimintaa juuri perunan kanssa.

Lue lisää

Biostimulantteja jo vehnän ja rapsin syyskäsittelyyn

Biostimulantteja jo vehnän ja rapsin syyskäsittelyyn

Vuoden 2021 syksyllä tullaan luultavasti kylvämään ennätyspinta-ala syyskylvöisiä kasveja. Kylvökelpoista pinta-alaa on hyvin tarjolla. Syyskylvöisten viljelytekniikkaan kuuluu useampi pellolla käynti jo syksyllä, muun muassa rikkojen ja talvituhosienten torjunta sekä öljykasvien korrensäätely. Hivenlannoitus on myös hivuttautumassa syystoimien joukkoon ja se voidaankin yhdistää muihin kasvustokäsittelyihin.

Biostimulantteja voi käyttää syyskylvöisille kasveille jo syksyllä. Tutkimuksissa biostimulanttien on todettu lisäävän sekä syysvehnän että syysrapsin sopeutumista kylmenevään säähän ja siten parantavan talvehtimista. Vaikutus on näkynyt muun muassa syysrapsin juuren paksuudessa. Lisäksi biostimulantit parantavat ravinteiden ottoa.

YaraVita BIOTRAC:in ja YaraVita BioNUE:n suositeltava käyttöaika alkaa syysvehnällä ja syysrapsilla jo 3-4 -lehtiasteella. Biostimulantin voi lisätä esimerkiksi syysvehnän YaraVita GRAMITREL tai YaraVita MANCOZIN -syyskäsittelyyn. Syysrapsilla sen voi yhdistää YaraVita BRASSITREL PRO hivenlannoituksen ja korrensäädekäsittelyn yhteyteen. Käyttömäärä on 1-3 l/ha. 

Uusi biostimulanttituote YaraVita ACTISIL

Uusi biostimulanttituote YaraVita ACTISIL

YaraVita ACTISIL on nestemäinen lehtilannoite joka pohjautuu koliinistabiloituun ortopiihappoon (ch-OSA®) ja kalsiumiin. Se on kehitetty auttamaan kasveja kestämään vaikeita kasvuolosuhteita ja siten parantamaan sadon laatua ja määrää.

YaraVita ACTISIL voidaan antaa myös kastelulannoitteena. Se imeytyy kasviin myös juurten oton kautta.

Tuote on Puutarhaliike Helteen myynnissä. 

Lue lisää

Nyt YaraVita-biostimulanttikaupoille!

Uusilla YaraVita-biostimulanteilla parannat kasvin stressin sietoa ja siten edellytyksiä suureen satoon. Katso videolta, kuinka meteorologi Petri Takala ennustaa vaihtelevaa säätä. Vesa esittelee pojille uudet YaraVita-biostimulantit. Biostimulanttien ansiosta viljelijöiltä loppuu stressi ja säiden kyttääminen. Lopuksi he lähtevät kiireesti biostimulanttikaupoille.

Biostimulanttikäsittely lisäsi nurmen kuiva-ainesatoa

Biostimulanttikäsittely lisäsi nurmen kuiva-ainesatoa

Biostimulantit ovat kasvinviljelyn uusi apuväline. Niiden tehtävä on suojata viljelykasveja erilaisilta stresseiltä kuten kuten kuivuudelta tai liialliselta märkyydeltä. Säilörehunurmilla niiton jälkeinen kuivuus hidastaa tai jopa estää kasvuunlähdön ja alentaa merkittävästi nurmisatoa.

Kesällä 2020 biostimulantteja testattiin Kotkaniemessä ensimmäistä kertaa myös nurmilla. Ensimmäinen nurmisato korjattiin 12.6. YaraVita BIOTRAC -käsittely tehtiin toiselle sadolle, kun uutta lehtimassaa oli niiton jälkeen muodostunut ja kasvuston korkeus oli noin 10 cm. YaraVita BIOTRAC -biostimulanttia käytettiin 3 litraa hehtaarille. Biostimulanttikäsittely paransi toisen sadon kasvuunlähtöä sekä nosti nurmen kuiva-ainesatoa 540 kiloa hehtaarilla.

YaraVita BIOTRAC -tuotteen kanssa tankkiseokseen sopii hyvin YaraVita THIOTRAC 300 (5 l/ha), jolla on saatu erityisesti kuivina kesinä merkittäviä sadonlisiä ja korkeampia raakavalkuaispitoisuuksia. Paras teho YaraVita-biostimulanteista saadaan yhdessä Yaran muiden kasvinravitsemusratkaisujen kanssa.

YaraVita BIOTRAC soveltuu käytettäväksi kaikille kasveille koko kasvukauden ajan ja se sopii erinomaisesti myös syyskäyttöön vahvistamaan kasveja talven ajaksi.

Taulukossa näkyy, miten YaraVita BIOTRAC -käsittely tehosti toisen nurmisadon kasvuunlähtöä kuivissa kasvuoloissa ja nosti kuiva-ainesatoa 540 kiloa hehtaarille. 

Hyviä koetuloksia myös puutarhakasveilla

Vasemmanpuolimmaisissa kuvissa kaalikasvusto käsitelty YaraVita-biostimulanteilla, oikenpuoleinen kasvusto kontrolli.

Puutarhakasveilla biostimulantteja on käytetty jo vuosikymmeniä, ja tutkimuksissa saadut satovasteet ovat olleet rohkaisevia.

Esimerkiksi YaraVita-biostimulanttikäsittely kaalilla lisäsi Yaran tutkimuksessa sadonmuodostusta, paransi juuristoa ja sitä myötä veden ja ravinteiden ottoa, lisäsi lehtien kehitystä johtaen suurempiin ja tiiviimpiin keriin sekä nosti kerän painoa keskimäärin 800 grammalla. Käsittely tehtiin kerran viikossa kasvukauden ajan ja annosmäärä oli kaksi litraa hehtaarille.

Vasemmalla kuvissa YaraVita-biostimulanteilla käsitelty kasvusto, oikealla kontrolli.

YaraVita-biostimulanttikäsittely lisäsi omenan satoa.

Biostimulanttikäsittely nosti omenan satoa

YaraVita-biostimulanttien vaikutusta omenasatoon ja sadon laatuun on tutkittu esimerkiksi Belgiassa, paikallisen tutkimuslaitoksen peltokokeissa. Lajikkeena tutkimuksessa oli Prince Jonagold.

Kokeen ensimmäinen eli kontrolliryhmä ei saanut lainkaan biostimulanttikäsittelyä. Ryhmä kaksi sai kukintavaiheessa yhden käsittelyn ja ryhmä kolme yhteensä kolme käsittelyä: nuppuvaiheessa, kukintavaiheessa sekä kukinnan jälkeen.

Kolme käsittelyä YaraVita-biostimulantilla kasvattivat satoa yhteensä 24 prosenttia verrattuna käsittelemättömään verrokkiin.

Tutustu YaraVita-biostimulanttituotteisiin