Nyt YaraVita-biostimulanttikaupoille!

Uusilla YaraVita-biostimulanteilla parannat kasvin stressin sietoa ja siten edellytyksiä suureen satoon. Katso videolta, kuinka meteorologi Petri Takala ennustaa vaihtelevaa säätä. Vesa esittelee pojille uudet YaraVita-biostimulantit. Biostimulanttien ansiosta viljelijöiltä loppuu stressi ja säiden kyttääminen. Lopuksi he lähtevät kiireesti biostimulanttikaupoille.
Vehnän oraita
Vehnän oraita

Yaran biostimulanttiteknologialla vahvempi kasvi ja parempi sato

Kasvi kohtaa ympäristössään sekä elävistä organismeista aiheutuvaa bioottista stressiä että fysikaalisista ja kemiallisista tekijöistä aiheutuvaa abioottista stressiä. Abioottisia stressitekijöitä ovat mm. kuivuus, märkyys, kuumuus tai happamuus.

Stressi heikentää kasvin kasvua ja sadonmuodostusta. Etenkin abioottiset stressitekijät rajoittavat tutkimusten mukaan merkittävimmin sadontuottoa.

Yaran biostimulanteilla voidaan parantaa kasvin abioottisen stressin sietoa ja siten edellytyksiä suureen satoon. Paras teho saadaan yhdessä Yaran muiden kasvinravitsemusratkaisujen kanssa.

Biostimulantit antavat tutkitusti sadonlisää

YaraVita-biostimulanteilla sadonlisää – tutkitusti

Biostimulanttien sato- tai laatuvaikutus vaihtelee nollasta kymmeniin prosentteihin. Tieteellisissä tutkimuksissa maailmanlaajuisesti biostimulanteilla on saatu keskimäärin 20% sadonlisää, mutta luku pitää sisällään monia kasvilajeja ja kasvupaikkoja.

Yara Kotkaniemen koetuloksissa vuosilta 2018 ja 2019 YaraVita-biostimulantit antoivat kevätvehnällä ja kauralla sadonlisää 0,17–0,8 tonnia hehtaarilta.

Tätä ennen viljan koetuloksia on saatu Pohjois-Irlannista vuonna 2017. Kahdessa ulkoistetussa tieteellisessä kokeessa syysvehnälle muodostui sadonlisää keskimäärin 1,25 tonnia hehtaarilta.

Kuuntele podcast Yaran biostimulanteista!

Vasemmanpuolimmaisissa kuvissa kaalikasvusto käsitelty YaraVita-biostimulanteilla, oikenpuoleinen kasvusto kontrolli.

Hyviä koetuloksia myös puutarhakasveilla

Puutarhakasveilla biostimulantteja on käytetty jo vuosikymmeniä, ja tutkimuksissa saadut satovasteet ovat olleet rohkaisevia.

Esimerkiksi YaraVita-biostimulanttikäsittely kaalilla lisäsi Yaran tutkimuksessa sadonmuodostusta, paransi juuristoa ja sitä myötä veden ja ravinteiden ottoa, lisäsi lehtien kehitystä johtaen suurempiin ja tiiviimpiin keriin sekä nosti kerän painoa keskimäärin 800 grammalla. Käsittely tehtiin kerran viikossa kasvukauden ajan ja annosmäärä oli kaksi litraa hehtaarille.

Vasemmalla kuvissa YaraVita-biostimulanteilla käsitelty kasvusto, oikealla kontrolli.

YaraVita-biostimulanttikäsittely lisäsi omenan satoa.

Biostimulanttikäsittely nosti omenan satoa

YaraVita-biostimulanttien vaikutusta omenasatoon ja sadon laatuun on tutkittu esimerkiksi Belgiassa, paikallisen tutkimuslaitoksen peltokokeissa. Lajikkeena tutkimuksessa oli Prince Jonagold.

Kokeen ensimmäinen eli kontrolliryhmä ei saanut lainkaan biostimulanttikäsittelyä. Ryhmä kaksi sai kukintavaiheessa yhden käsittelyn ja ryhmä kolme yhteensä kolme käsittelyä: nuppuvaiheessa, kukintavaiheessa sekä kukinnan jälkeen.

Kolme käsittelyä YaraVita-biostimulantilla kasvattivat satoa yhteensä 24 prosenttia verrattuna käsittelemättömään verrokkiin.

Tutustu YaraVita-biostimulanttituotteisiin