Biostimulantit kannattavat perunan viljelyssä

Peruna on otollinen käyttökohde biostimulanteille, sillä se on esimerkiksi viljoja selvästi herkempi liialle lämmölle tai kuivuudelle. Lisäksi perunan juuristo on pieni, ja pääosin lähellä maan pintaa, mikä tekee kasvista herkemmän sääolojen vaihtelulle. Yara onkin tehnyt kansainvälisesti paljon koetoimintaa juuri perunan kanssa.

Kokeissa biostimulanttien käyttö on tuonut keskimäärin 5,2 prosenttia sadonlisää perunalla. Yhteensä 22 viljelykokeesta sadonlisää muodostui 19 kokeesta (Kuva 1).

Kuva 1. Yaran perunakokeissa on biostimulanteilla saatu satovaste 19 / 22 kokeesta, keskimäärin sadonlisä oli 5,2%. Lähde YARD 2021.


YaraVita BIOTRAC ja YaraVita BioNUE

Suomessa perunalle on valikoimissa kaksi Yaran biostimulanttituotetta: YaraVita BIOTRAC ja YaraVita BioNUE. YaraVita BIOTRAC on niin sanottu merilevätuote, jonka tehoaineet syntyvät Pohjoisen Atlantin rannoilla. Merilevät joutuvat elämään vaativissa oloissa ja kestämään monenlaista ympäristön aiheuttamaa stressiä, kuten vuoroveden ja vuodenaikojen vaihteluja. Evoluutio on synnyttänyt merileviin yhdisteitä, jotka auttavat kasvia selviytymään yli näiden vaikeuksien. Näitä yhdisteitä on hyödynnetty merileväpohjaisissa biostimulanteissa, kuten YaraVita BIOTRACissa. Biostimulantista yhdisteet siirtyvät kasviin, auttaen niitä selviytymään vaikeista kasvuoloista.

YaraVita BioNUE on puolestaan humushappopohjainen tuote, jota voidaan antaa myös maan kautta. Tällöin se lisää maan kationinvaihtokapasiteettia ja parantaa ravinteiden siirtymistä juurivyöhykkeeltä kasviin. Tämä on tärkeää erityisesti kevyillä perunamailla.

Suomesta ensimmäisiä tuloksia

Suomessa ensimmäiset Yaran biostimulanttikokeet perunalle tehtiin vuonna 2020, ja tuloksia on nyt kertynyt kahdelta vuodelta. Kokeet toteutettiin sekä koeasemien pikkuruuduilla että maatilakokeina, jotta kokeet kattoivat maantieteellisesti mahdollisimman suuren alueen ja erilaisia kasvuoloja.
Satovastetta saatiin molempina vuosina, mutta ei joka koepaikalta. Maatilakokeissa YaraVita BIOTRAC toimi vuonna 2020 erittäin hyvin Posmo-lajikkeella. Satoa saatiin 15 prosenttia lisää ja tärkkelyspitoisuuskin nousi 17,4 prosentista 18,6 prosenttiin.

Myös vuoden 2021 maatilakokeista kertyi mielenkiintoisia tuloksia: tuotteiden välisissä tehoissa löytyi eroja jopa saman tilan sisällä. Hietamaan lohkolla YaraVita BioNUE nosti Gala-lajikkeen satomäärää 26 prosenttia, kun savisemman maan lohkolla sato jopa puolitoistakertaistui. Tällaiset sadonlisät eivät ole tyypillisiä, mutta yhä oikukkaammiksi käyvät kesät voivat lisätä biostimulanteista saatavia hyötyjä. Samalla tilalla YaraVita BIOTRAC ei lisännyt merkittävästi satoa millään kolmesta lohkosta (Kuva 2). Satotulokset saatiin koenostoista metrin pituudelta.

Kuva 2. YaraVita BIOTRACilla saatuja perunan sato- ja tärkkelystuloksia maatila- ja kenttäkokeista 2020–2021.


Kahdeksan prosenttia sadonlisää

Vuonna 2021 teetimme Perunantutkimuslaitoksen Räpin koetilalla kokeen, jossa YaraVita-biostimulantteja kokeiltiin kontrolloiduissa oloissa. YaraVita BIOTRAC antoi kokeessa parhaimmillaan kahdeksan prosenttia sadonlisää verrattuna käsittelemättömään ruutuun. YaraVita BIOTRAC-ruuduilta korjattiin keskimäärin 37,6 tonnin hehtaarisatoja, kun käsittelemättömän ruudun sato jäi 34,9 tonniin hehtaarilta (Kuva 3.).

Kuva 3. YaraVita BIOTRACin ja BioNUEn maatilakokeiden tuloksia vuodelta 2021 eri lohkoilta. Kaksi käsittelyä (2*1,5 l/ha). Tulokset koenostoista 1 metrin matkalta.


Sadonlisän tai lisätärkkelyksen rahallisen arvon voi jokainen laskea itse omilla luvuillaan. Jos kuitenkin lasketaan biostimulantin ainekustannus ja verrataan sitä saadun lisätuoton arvoon, biostimulanteilla on mahdollista saada investoitu euro jopa kymmenkertaisesti takaisin.

Kuva 4. Biostimulanttien käyttöaika ja vaikutukset perunakasvustossa.