elokuuta 09, 2023

Toinen niitto myöhässä – miten kolmannen sadon lannoitus?

Alkukesän kuivuus ja sitä seuranneet pitkät sadejaksot ovat myöhästyttäneet toisen nurmisadon korjuuta etenkin Pohjanmaalla. Miten lannoittaa kolmas nurmisato, jos toinen sadonkorjuu ajoittuu pitkälle elokuulle?
Toinen niitto myöhässä – miten kolmannen sadon lannoitus?
Toinen niitto myöhässä – miten kolmannen sadon lannoitus?

Yaran ja Valion Carbo-hankkeen kolmelle koevuodelle osui monenlaisia kasvukausia, myös erittäin myöhäisiä kolmannen sadon niittoajankohtia. Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, mutta alla asioita, joita kannattaa huomioida lannoitettaessa kolmas sato normaalia myöhemmin.

Talvehtimisen varmistaminen

Hyvin myöhään ajoittunut sadonkorjuu lisää talvehtimisriskiä ja se voi alentaa kevään nurmisadon määrää. Yhtenä Carbo-pilottivuonna esiintyi ennätyksellinen määrä talvehtimistuhoja, joiden määrään vaikutti niin kesän kuin talven olot.

Kolmannen sadonkorjuun ajoittuminen lokakuulle lyhentää nurmikasvien valmistautumisaikaa talvea varten. Leuto syksy puolestaan vapauttaa maasta paljon ravinteita ja natavaltaiset nurmiseokset jatkavat kasvuaan pitkään mikä myös heikentää talvehtimista.

Tulee muistaa, että lannoittamatta jättäminen vähentää nurmikasvuston ravinnevaroja ja heikentää kasvuunlähtöä keväällä.

Talvehtimisen varmistamiseksi typenkäyttöä kannattaa rajoittaa, varmistaa kaliumlannoituksen riittävyys YaraMila NK2 -lannoitteella. Karjanlannan käyttö ei ole suotavaa, sillä sen ravinteet vapautuvat pitkälle syksyyn ja voivat hidastaa talveen valmistautumista.

Runsaat sateet huuhtovat ravinteita

Pääravinteista erityisesti typpi ja rikki voivat huuhtoutua runsaiden sateiden seurauksena kasvin ulottumattomiin. Lämpimässä maassa esimerkiksi karjanlannan ammoniumtyppi muuntuu huuhtoutumiselle alttiiksi nitraattitypeksi.

Mikäli sateet ovat olleet runsaita, tarvitsee kolmas nurmisato nopeaa kasvuunlähtöä varten typpeä 30-40 kg N/ha YaraMila- tai YaraBela-lannoitteena, jotka sisältävät myös nurmikasvuston tarvitseman tarvitseman rikin ja apilapitoisille nurmille tärkeän boorin.

Apila kärsii liiasta kosteudesta

Nurmiheinät kestävät liiallista kosteutta apiloita paremmin. Apilapitoisia nurmilohkoja kannattaakin käydä tarkastelemassa syksyn ja alkutalven aikana ja arvioida apilan osuutta kasvustoissa.

Apilan sitoma typpi vapautuu seuraavana kasvukautena lähinnä toiselle ja kolmannelle nurmisadolle. Tämä tulee huomioida tulevana kasvukautena kesäsatojen typpilannoituksessa.