helmikuuta 17, 2021

YaraLive Luomu 18.2.2021

Kiertotalous ja fossiilivapaa lannoitetuotanto ovat jo nykypäivää ja varmasti sen tulevaisuutta. Yaran strategiaan nämä molemmat on kirjattu isoilla kirjaimilla. Miksi Yara on lähtenyt kehittämään ratkaisuja myös luomutuotantoon?
YaraLive 18.2. aiheena Luomu
YaraLive 18.2. aiheena Luomu

Tapio Lahti, Yara

Kiertotalous ja Luomu 

Kun avataan Yaran kiertotalousstrategiaa hieman syvemmin, asia selviää. Kiertotalousajattelu Yarassa lähtee ravinteiden tehokkaasta hyödyntämisestä, esimerkkinä maaperä- ja kasvianalytiikkaan perustuva tasapainoinen lannoitus. Myös uudet digitaaliset ratkaisut, kuten Atfarm, tuovat lannoitukseen lisää tarkkuutta.

Toinen pilari muodostuu ajattelusta, ’toisen jäte on toisen raaka-aine’. Tuotantolaitosten suunnitteluvaiheessa otetaan jo huomioon itse tuotteen lisäksi muodostuvat sivu- ja jätevirrat. Ne voivat olla kelpo raaka-ainetta toisen tuotantolaitoksen prosesseissa. Yara käyttää muun muassa rautamalmin jalostuksessa syntyvää pyriittiiä omassa rikkihapon valmistusprosessissa.

Kolmantena pilarina on sivu- ja jätevirroista saatavien raaka-aineiden käyttö varsinaisten kierrätyslannoitteiden valmistuksessa. Helpoin tie on ottaa vastaan esimerkiksi teollisuuden ravinnepitoista jätettä ja myydä tätä suoraan pelloille. Suomessa tämä on jo melko tavallista. Vaarana kuitenkin on, että peltoja käytetään sivu- ja jätevirtojen kaatopaikkana, jolloin ainakin niiden laatu ja laadunvalvonta täytyy olla moitteetonta. Yara ei ole tähän lähtenyt mukaan.

Hyvistä raaka-aineista voi tehdä myös kierrätyspohjaisia lannoitteita, esimerkiksi käyttämällä vain orgaanista kierrätysmateriaalia, jolloin voidaan saada jopa luomukelpoista kierrätyslannoitetta. Tällaiseen lannoitteeseen saadaan lisää tehoa täydentämällä sitä väkilannoitteilla. Näitä tuotteita kutsutaan organo-mineraalisiksi lannoitteiksi.

Vain orgaanista alkuperää sisältävät lannoitteet ovat hieman tehottomampia kasvien ravinnelähteenä verrattuna väkilannoitteisiin, koska ravinteiden vapautuminen vaatii ns. mineralisaatioprosessin, joka puolestaan on riippuvaista maan mikrobiston toiminnasta. Ravinteiden vapautuminen voi siis sattua eri kohtaan kasvukautta kuin mitä kasvin tarve on. Tehokkailla luomulannoitteilla, kuten Yaran Bio-lannoitteet, voidaan tätä ilmiötä osittain hallita.

Lopulta, tuotantolaitoksista voidaan myös saada lannoitetuotantoon suoraan kelpaavia puhtaita ravinteita, joita voidaan lisätä väkilannoitteisiin sellaisenaan. Esimerkiksi osa YaraMila-lannoitteiden hivenravinteista saadaan elektroniikkateollisuuden sivuvirroista.

Kiertotalous siis muodostaa useammasta pilarista ja Yara hyödyntää niitä kakkia kehittäessään kiertotalousratkaisuja.

Taina Salminen, Hankkija
Typensitojakasveilla saadaan lajista riippuen ladattua maahan eri määrä typpeä, joka on seuraavien kasvien käytössä. Kierrätyslannoitteilla täydennetään kasvin kasvuun ja sadonmuodostukseen tarvittavia pääravinteita. Kierrätyslannoitteet tuovat varmuutta luonnonmukaiseen viljelyyn, jolloin pystytään hyödyntämään paremmin viljelykasvien koko sadontuotanto potentiaali. Nykyaikaiset kierrätyslannoitteet ovat logistisesti helppoja kuljettaa ja varastoida, ja ne toimivat sekä kylvölannoittimissa, että pintalevittimissä.

Asko Kinnunen, Yara
Yaran tuoteperhe on kasvanut uusilla orgaanisille kierrätyslannoitteilla

Kotimaiset Bio 8-4-2 ja uutuus Bio 10-4-1 soveltuvat luonnonmukaiseen viljelyyn
Bio-tuotteiden takana on Yaran oma tuotekehitys ja testaus Yara Kotkaniemessä ja maatiloilla. Niiden valmistuksessa hyödynnetään monipuolisesti teollisuuden ja maatalouden sivuvirtoja. Yara Bio 8-4-2 ja Bio 10-4-1 ovat on 800 kg:n suursäkkeihin pakattuja pelletöityjä lannoitteita ja niiden raekoko on 2–6 mm. Bio-tuotteet valmistetaan Suomessa. Tuotteilla on Avainlippu, se on merkki Suomessa valmistetusta tuotteesta.

YaraVita-tuoteperheestä löytyy ratkaisut myös luonnonmukaiseen viljelyyn.
YaraVita -lehtilannoitteet ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä täydennyslannoitteita. Luonnonmukaisessa viljelyssä hivenravinteiden käytön perusteena voi toimia esimerkiksi viljavuusanalyysi tai kasvustosta havaittavat ravinnepuutosoireet. YaraVita-tuotevalikoimasta yhden tai useamman ravinteen ratkaisun lähes kaikille kasveille. Nämä YaraVita-tuotteet sisältävät suuren määrä yhtä ravinnetta kasville käyttökelpoisessa muodossa. Ne on suunniteltu parantamaan ja poistamaan yhden ravinteen selkeä puutos, ja niillä on pitkäaikainen, jopa yli kuukauden kestävä lannoitusvaikutus.

YaraVita Biostimulantit ovat kasvinviljelyn uusi apuväline ja ne soveltuvat luomuviljelyyn. YaraVita-biostimulantit sisältävät orgaanisia bioaktiivisia yhdisteitä eli biostimulantteja sekä niiden vaikutusta tukevia ravinteita. Biostimulantti auttaa kasveja selviämään esimerkiksi kuivien ja kuumien kausien yli nopeammin ja vähemmillä vauriolla.