joulukuuta 15, 2021

Syysviljaa kasvaa ennätysalalla

Satoisat syysviljat tarvitsevat sadon tuottamiseen riittävän runsaan lannoituksen kasvukaudella.
Syysviljaa
Syysviljaa

Tänä vuonna syysviljoja ja -öljykasveja kylvettiin Suomessa ennusteen mukaan ennätyssuurelle peltoalalle. Esimerkiksi syysvehnäalan on arvioitu olevan kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. 

Syksyn viljelytoimilla syyskasveille on varmistettu napakka kasvuun lähtö ja hyvät edellytykset talvehtimiselle. Kasvustojen talvehtiessa hiotaan suunnitelmat kevään lannoituksia varten.

YaraBela kevään lannoituksiin

Syysviljojen lannoitus tehdään jaettuna. Ensimmäinen lannoitus on ajankohtainen varhain keväällä, maiden kantaessa kaluston. Kevään syysviljalannoituksiin sopivia lannoitteita ovat rikkipitoiset YaraBela-lannoitteet.

Lannoitusstrategian valintaan vaikuttavat kasvuston kunto keväällä sekä tavoiteltava sadon laatu. Lannoituksen jakaminen mahdollistaa myös typen riittävyyden ja vapautumisen tarkkailun nolla- ja ylilannoitusruuduilta sekä Atfarm-levityskarttojen käytön lisälannoituksissa.

Atfarmin satelliittikuvien ja biomassakarttojen perusteella voi lisäksi arvioida ja vertailla syysviljakasvustojen kehitystä syksyn aikana saaduista kuvista. Kasvukaudella seurantaa kannattaa jatkaa, ja valmiiksi määritellylle lohkolle myös levityskartta syntyy nopeasti lisälannoitusta varten.
Lue lisää syysvehnän lannoituksesta ja lataa lannoitusohjelmat.

Siirry Atfarm-palveluun (ilmainen rekisteröityminen)