lokakuuta 21, 2021

Yaran ravinneratkaisut nurmille hiiliviljelyn periaatteita noudattaen

Yaran kasviravitsemusratkaisujen tarkoituksena on vähentää nurmiviljelystä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä sekä optimoida hiiliviljelyä, eli hiilen sitoutumista peltomaahan.
Tehokkain tapa pienentää lopputuotteen, tässä tapauksessa nurmisäilörehun hiilijalanjälkeä, on hyvä ja laadukas nurmisato, joka on hyödyntänyt tehokkaasti lannoituksessa lisätyt ravinteet.
Tehokkain tapa pienentää lopputuotteen, tässä tapauksessa nurmisäilörehun hiilijalanjälkeä, on hyvä ja laadukas nurmisato, joka on hyödyntänyt tehokkaasti lannoituksessa lisätyt ravinteet.

Rehuntuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt muodostavat vajaan kolmasosan raakamaidon hiilijalanjäljestä. Siksi nurmirehuntuotannon ja pellonkäytön optimoinnilla on tärkeä rooli hiilineutraalissa maitoketjussa.

Kasviravitsemuksessa suurin yksittäinen kasvihuonekaasupäästöjen lähde syntyy typenkäytöstä. Sekä mineraalilannoitteen että orgaaniseen aineeseen sitoutunut typpi aiheuttavat ilokaasupäästöjä, joiden määrä tulee minimoida.

Hyvä ja laadukas nurmisato keskiössä

Tehokkain tapa pienentää lopputuotteen – tässä tapauksessa nurmisäilörehun – hiilijalanjälkeä, on hyvä ja laadukas nurmisato, joka on hyödyntänyt tehokkaasti lannoituksessa lisätyt ravinteet. Epätasapainoinen kasvinravitsemus, liika karjanlannan käyttö tai yksipuolinen typpilannoitus alentavat nurmisatoja ja nostavat säilörehun hiilijalanjälkeä.

Yaran matalan hiilijalanjäljen lannoitteiden vaikutus säilörehun hiilijalanjälkeen on myös merkittävä. Yaran lannoitteiden valmistuksen hiilijalanjälki on noin puolet kilpailijoiden vastaavasta lukemasta.

Tavoitteena tehokas ravinteiden käyttö

Tarkka ja tasapainoinen kasvinravitsemus parantavat ravinteidenkäytön tehokkuutta. Tuotantopanosten kallistuessa, tilan ravinteiden käytön optimointi on yhä tärkeämpää. Samalla tulee varmistaa, että ravinteiden käytön tarkentaminen tehdään viisaasti, riskeeraamatta liiaksi sadon määrässä tai laadussa. Esimerkiksi nurmirehun raakavalkuaisen kohdalla täydentävien valkuaisrehujen tarve tulee miettiä samalla, kun tehdään muutoksia nurmien lannoitukseen.

Optimoitujen lannoitusohjelmien lisäksi Yara tarjoaa nurmiviljelijöille Atfarm-satelliittipalvelun, jonka levityskartoilla typenkäyttöä pystytään tehostamaan ja saavuttamaan samalla typpimäärällä korkeampi raakavalkuaispitoisuus.

Hiiliviljelyn periaatteet ja Yaran kasviravitsemusratkaisut

Valio Carbo –laskurin hiiliviljely Yaran kasviravitsemusratkaisut
Kivennäismaat Kohdennetaan intensiivinen nurmirehuntuotanto parhaille kivennäismaille ja optimoidaan kasviravitsemus maan viljavuuden ja nurmen satotasotavoitteen mukaan.
Viljelyvarma siemenseos, jossa vähintään neljä nurmi- ja/tai -palkokasvilajia, joista yksi laji on syväjuurinen. Optimoidaan kasviravitsemus nurmiseoksen kasvurytmin, satopotentiaalin ja lajikohtaisen ravinnetarpeen mukaisesti. Varmistetaan nurmien hyvä talvehtiminen.
Käytetään karjanlantaa minimissään nurmen perustamisvuonna ja 12 kuukauden kuluttua perustamisesta.  Optimoidaan karjanlannan käytön ajoitus eri satokerroille ja huolehditaan nurmien perustamisvaiheen maanparannus- ja varastoravinnelisäyksistä.
Korjataan rehu pitkään sänkeen. Huomioidaan alentunut satotasotavoite kasviravitsemuksessa ja nurmipinta-alan tarpeessa. 
Viljelykierto minimissään 3 nurmivuotta + uudistamisvuosi.  Varmistetaan tasapainoisella lannoituksella ylisukupolvinen kestävyys ja nurmilohkojen viljavuuden säilyminen.