Yleiset työmaajärjestelyt

Ohjeistusta turvallisuuskäytännöistä sekä muista alueen yleisistä työmaajärjestelyistä.

Toimipaikan turvallisuusohjeet

Yaralla turvallisuus on tärkein prioriteetti kaikessa toiminnassa ja tavoitteena on nolla vahinkoa. Vaadimme turvallisuudessa enemmän kuin viranomaismääräykset edellyttävät ja periaatteena on, että vahingot ovat estettävissä ennakoivalla työllä ja jatkuvalla toimintatapojen parantamisella.

Löydät tietoa toimipaikkamme Safe by Choice -toimintamallista sekä turvallisuuden kultaisista säännöistä tästä linkistä >>

Edellytämme jokaiselta yhteistyökumppaniltamme sitoutumista yleisiin turvallisuusohjeisiimme, jotka ovat myös osa ostosopimuksiamme.

Turvallisuus (avaa Turvallisuusliite 13, pdf >>)
Turvallisuusohje (avaa Turvallisuusohje liite 13.1, pdf >>)
Turvallisuusasiakirja (avaa Turvallisuusasiakirja liite 13.2, pdf >>)

Toimintokohtaiset turvallisuusohjeet sekä yleiset työmaajärjestelyt

Toiminnot määrittelevät jokaiseen vuosihuoltoon pelisäännöt, pitäen sisällään turvallisuuskäytännöt, aikataulut sekä palaverikäytännöt.

Liikenne ja pysäköinti

Liikenteen ja pysäköinnin osalta noudatetaan Siilinjärven toimipaikan ohjeita. Pysäköintipaikat on esitetty aluesuunnitelmassa, joka löytyy tältä sivulta. Alueelle ajamista varten tarvitaan erillinen ajolupa. Kaikkea turhaa ajamista ja pysäköintiä tehdasalueella on vältettävä.

Useimmissa louhosalueella liikkuvissa ajoneuvoissa on käytössä törmäyksen ehkäisyjärjestelmä, joka on tekninen tukijärjestelmä liikenneturvallisuuden parantamiseksi (CAS, Collision Avoidance System). Ohje järjestelmän käyttöön (pdf) >>

Ruokailu

Palveluajat normaaliaikana seisokkien ulkopuolella:

  • Tehdasalueen ruokala on avoinna arkisin klo 6.30-14.
  • Kaivosalueen ruokala on avoinna arkisin klo 9-13.

Ruokalan yhteystiedot

Ulla-Maija Korhonen, ravintolapäällikkö, puh. 050 434 8687 siilinjarvi.ruokala@yara.com
https://www.antell.fi/yara

Ensiapu

Ensiapupisteitä on kaikissa rakennuksissa, yleensä ohjaamoissa, suojahuoneissa sekä sisääntulojen läheisyydessä. 

Tapaturman sattuessa

Mehiläinen Siilinjärvi, Kuiluntie 10, 71800 Siilinjärvi

  • Avoinna ma, ke ja to klo 8-15.30, ti klo 8-12, pe klo 8-13.

Tehtaan ja kaivoksen kokoontumispaikat ja defibrillaattorit (avaa liite 13.1, pdf) >>

Aluesuunnitelma

Tehdas- ja kaivosalueiden kartat, kuvaa klikkaamalla saat kartan auki suurempana.

 

Tehdasalue, yleiskartta alueesta

 

Kaivosalue, yleiskartta alueesta

 

Jätehuolto

Jätehuollossa Yaran toimintaa säätelevät jätelainsäädäntö, kunnalliset jätehuoltomääräykset, ympäristölupa ja sisäinen toimintajärjestelmä.

Jätelaki (646/2011) velvoittaa toimittamaan syntyvät jätteet ensisijaisesti uudelleenkäyttöön tai kierrätettäväksi ja toissijaisesti hyödynnettäväksi energiana. Loppukäsittely on vasta viimeinen vaihtoehto. Laki velvoittaa myös pitämään eri jätejakeet erillään, jotta edellä mainittu ensisijaisuus toteutuu.

Kaikkien Yaran ja urakoitsijoiden työntekijöiden velvollisuus on lajitella jätteet oikein. Väärinlajiteltuina jätteet aiheuttavat lisäkustannuksia ja voivat olla myös turvallisuusriski jätteiden jatkokäsittelyssä.

Oheisessa lyhennetyssä lajitteluohjeessa on kerrottu Siilinjärven toimipaikalla syntyvät eri jätejakeet, jotka kerätään erilleen. Jätteiden yksityiskohtaisempi lajitteluohje ja keräyspaikkojen kartat ovat vuosittain päivittyviä dokumentteja, uusimman ohjeen saa Yaran ympäristötiimiltä. Avaa jätteiden lajitteluohjeet tästä (pdf) >>

Tarkemmat ohjeet muun muassa puujätteiden lajitteluun sekä toimipaikan jätepistekartat (pdf) >>

Vaarallisten jätteiden varastoille vietävien suurempien jätteiden mukana tulee toimittaa Sisäinen vaarallisten jätteiden siirtokirja (pdf), johon tulee kirjata jätteen tiedot ja omat yhteystiedot. 

Kaikkien 1 ja 2 -kategorian urakoitsijoiden on suoritettava Siilinjärven jätteiden lajittelun koulutus. Koulutus suoritetaan Yaran verkkoalustalla >>

Ennakkotarkastukset

Sähkötyökalut ja nostoapuvälineet tulee olla tarkastettu ennen töihin tuloa. Sähkötyökalujen tarkastusleiman väri on vuonna 2023 oranssi. Sähkötyökaluja voi tarkistaa itse urakoitsija (jos sähköpätevyys) tai sopia etukäteen tarkastuksesta Kolmen Sähkö Oy:n Jari Pekkarisen kanssa (jari.pekkarinen@kolmensahko.fi). Tarkastuksen voi teettää myös muilla sähköasennusyrityksillä kuin Kolmen Sähkö Oy:llä. Tällöin tarkastuspöytäkirjat pitää olla tarvittaessa esitettävissä Yaralle. Tarkastuksista ja pöytäkirjasta tässä liitteenä erillinen ohje ja pöytäkirjamalli.

Kaivoksella tarkastuksista vastaa Jan Kuokkanen (jan.kuokkanen@kolmensahko.fi).

Nostotöihin liittyvät nostoapuvälineet sekä turvavaljaat ja -köydet tulee tarkastaa vuosittain tarkastuspätevyyden omaavan henkilön tai yrityksen toimesta. Yaran alueella käytössä olevat pienet (0,5-5t) päällysteraksit ja nostovyöt saavat olla käytössä enintään vuoden käyttöönotosta. Ensimmäinen käyttöönottokuukausi ja -vuosi tulee olla merkitty esim. tyyppilipukkeeseen, ei itse päällysteraksiin tai -vyöhön tussilla. Tussimerkintä itse raksissa tai vyössä voi olla hylkäysperuste.

Sisäinen kuljetus, trukkipalvelut

Yaran hallussa olevaa kuljetuskalustoa, trukkeja ja pyöräkuormaajaa saa käyttää vain Yaran oma henkilökunta. 

Seisokissa yleistarvikkeiden jakelu ETRA-konttimyymälästä

Olemme ottaneet käyttöön Etran hallinnoiman konttimyymälän. Tarkoituksena on virtaviivaistaa seisokkien tarvikejakelua siten, että turvallisuuspöytien tarvikkeet ja muut ennalta määritellyt tarvikkeet saa haettua kontista määriteltyjä tunnistetietoja vastaan. 

  • Seisokin aikana urakoitsijoiden pakomaskit lainataan konttimyymälästä.
  • Konttia voivat käyttää alueen seisokkiin tulevat urakoitsijat (vain työnjohto) sekä yaralaiset.
  • Kontti sijaitsee typpihappotehtaan ja lannoitetehtaan välisellä kentällä. Kontti siirretään kaivokselle rikastamon vuosihuollon ajaksi.
  • Konttimyymälä on avoinna seisokin aikana arkisin klo 7-16 välisenä aikana.
  • Alla konttimyymälään liittyvät yhteystiedot.

ETRA konttimyymälä yhteystiedot

 

Pakomaskien lainaaminen normaaliaikana seisokin ulkopuolella

Keskusvaraston automaatissa on lainattavissa pakomaskeja urakoitsijoille. Automaatti on käytössä 24/7 ja sinne on oma opastettu kulkureitti keskusvaraston sivuovesta (Kyltti varastoautomaatti).

On suotavaa, että yrityksen työnjohtaja tai nokkamies lainaa pakomaskit koko työporukalle. Näin varmistetaan turvallinen ja sujuva lainaaminen automaatista.

Toiminta varaosavarastoissa

Varaosavarastossa on vältettävä tarpeetonta asiointia.

Varaosavarastoissa asioitaessa on materiaalin hakijan käytössä oltava työmääräimen numero tai työmääräin, jolle varastosta otto kohdistetaan.

Vastaanottavan yrityksen ollessa Yaran aliurakoitsija, rahtikirjassa tulee olla ehdottomasti mainittu Yara Suomi Oy:n toimipisteessä työskentelevä yhteyshenkilö puhelinnumeroineen materiaalin tunnistamisen helpottamiseksi. Avaa tästä Liite 12 Lähetys-, pakkaus- ja merkintäohjeet (pdf) >>

Varaston aukioloajat: arkisin klo 7-15.30.
Yhteydenotot: varasto.siilinjarvi@yara.com