Kiertotalous Yaran toiminnassa

Yara toteuttaa tuotannossaan kiertotaloutta hyödyntämällä sivuvirtoja ja kierrätettyjä epäorgaanisia raaka-aineita. Yara tutkii kierrätysravinteita Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä ja on kehittänyt kierrätysravinteiden täydennysratkaisuja.

1. Sivuvirtojen hyötykäyttö

Kipsi

Esimerkkejä sivuvirtojen hyötykäytöstä ovat fosforihappotuotannon sivutuotteena syntyvän kipsin käyttö tehokkaana maanparannusaineena sekä vesiensuojelumenetelmänä. Kipsi parantaa maan rakennetta ja sitoo fosforia kasvien käyttöön. Näin fosfori jää peltoon kasvien käyttöön, eikä siirry vesistöön.

Pasute

Pasutetta eli rautaoksidia syntyy rikkihappotuotannon sivutuotteena noin 250 000 tonnia vuodessa. Pasutetta hyödynnetään muun muassa terästeollisuuden raaka-aineena, ja sitä on toimitettu muun muassa Kiinaan.

Hukkalämpö

Tehtaillamme valmistetaan sähköä tuotannossa vapautuvasta prosessilämmöstä. Tätä sähköä käytämme omiin tarpeisiimme, mutta lämpöä jää myös toimitettavaksi Siilinjärven kunnan kaukolämpöverkkoon. Yaran ylijäämälämpö kattaa koko Siilinjärven kaukolämpötarpeen maaliskuusta marraskuuhun.

2. Kierrätettyjen epäorgaanisten raaka-aineiden käyttö

Pyriitti

Suuren mittakaavan kiertotalousesimerkki on Pyhäsalmen kaivoksen rikastushiekasta hyödynnettävä pyriitti, jota käytetään Siilinjärven rikkihappo-tuotannon raaka-aineena. Yara hyödyntää rikastushiekasta saadun pyriitin myös kaivoksen sulkeutumisen jälkeen. Näin saamme tärkeää raaka-ainetta ja samalla tuemme kaivoksen vastuullista sulkemista Pyhäsalmen ympäristön kannalta.

Kupari

Yara hyödyntää tuotannossaan kuparia elektroniikkateollisuuden etsausliuoksista. Kierrätettyjen raaka-aineiden tulee täyttää tiukat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Orgaanisia aineita ei turvallisuussyistä voi käyttää lannoiteteollisuudessa.

3. Kierrätysravinteiden kehitystä ja tutkimusta

Yara osallistuu kasvinravitsemusosaamisellaan kierrätysravinteiden kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää kierrätyslannoiteratkaisuja, joilla voidaan tuottaa puhdasta suomalaista ruokaa kannattavasti ja ympäristön kannalta kestävästi.

Olemme kehittäneet viljelyratkaisuja, joilla voidaan tehostaa kierrätysravinteiden käyttöä täydentämällä niitä tehokkailla mineraalilannoitteilla. Tutkimme kierrätysravinteiden käyttöä Kotkaniemen tutkimusasemalla ja olemme käynnistäneet kierrätystä edistävän tutkimushankkeen UPMn kanssa.

Lue lisää kierrätyslannoitehankkeesta

Kierrätyslannoite

Kierrätyslainnoitehanke

Yara ja UPM kehittävät yhdessä kierrätyslannoitetta.

Lue lisää hankkeesta