Nurmi

Ympäristökorvauksen ravinnerajat nurmien lannoitukseen ja oikeat YaraMila-ratkaisut.

Ympäristökorvaus

Typpilannoitus multavuuden perusteella

Valitse taulukosta typpilannoituksen lähtötaso viljeltävän kasvin ja lohkon multavuuden mukaan. Esimerkiksi yksi- tai monivuotiselle nurmelle, kahdelle sadolle voi typpeä käyttää runsasmultaisella maalla yhteensä 190 kg/ha (aikaisemmin 200 kg/ha). Vastaavasti kolmelle sadolle voi typpeä käyttää 230 kg/ha (aikaisemmin Keski- ja Pohjois-Suomessa 230 ja Etelä-Suomessa 240 kg/ha). Huom. Vihanta- tai kokoviljalle saa käyttää typpeä runsasmultaisella maalla 110 kg/ha, mutta puitavalle ohralle, kauralle tai seosviljalle vain 90 kg/ha. Viljavuusanalyyseihin sekä niiden oikeaan painottamiseen lohkotasolla kannattaa viljelysuunnittelussa kiinnittää erityishuomiota.

Lannoiteopas 207-2018, s 24

Ympäristökorvaus

Fosforia lohkon viljavuuden mukaan

Selvät parannukset vanhaan ovat yksi- ja monivuotisten rehunurmien satotasokorjaus fosforilannoitukselle sekä se, että lietteen multaustuki sallii jatkossa pintafosforin käytön. Nurmen satotasokorjauksen käytölle on edellytyksenä vähintään 7 500 kuiva-ainekilon hehtaarisato, joka on saatu jonain viitenä aikaisempana satovuotena.

Jatkossa karjanlannan liukoisesta typestä ja fosforista lasketaan olevan 100 % kasveille käyttökelpoista. Tämän lisäksi lantapoikkeus on poistettu korkeasta fosforiluokasta sekä rehunurmien fosforilannoitusmaksimeita on alennettu tyydyttävässä ja hyvässä fosforiluokassa.

Esimerkiksi rehunurmilla sai aikaisemmin käyttää tyydyttävässä luokassa fosforia 16 kg/ha/vuosi, mutta tulevina vuosina enää 14 kg. Jos lohkolla käyttäisikin satotasokorjausta, niin fosforilannoitusmaksimi on 20 kg/ha. Huom. Kokoviljasäilörehun fosforikäyttömaksimit ovat korkeammat kuin viljoilla (samat kuin rehunurmilla).

Lannoiteopas 2017-2018, s 24

Naudan lietelannan uudet taulukkoarvot ovat (suluissa vanhat): kokonaistyppi 2,9 (3,3) kg/m3, liukoinen typpi 1,7 (1,8) kg/m3 ja fosfori 0,5 (0,42 kasveille käyttökelpoista) kg/m3. Tilakohtainen vaihtelu on suurta, joten karjanlannasta kannattaa teettää analyysi.

Lannoiteopas 2017-2018, s 70

Ympäristökorvaus

Valitse oikea YaraMila-lannoite

Ympäristökorvaus