YaraVita-lehtilannoitteilla täydennät viljojen lannoitusta tarkasti kasvuston ja lohkon tarpeiden mukaan

YaraVita-lehtilannoitteet ovat yksiravinteisia lannoitteita tai moniravinteisia ravinneseoksia. Yksiravinteisten lehtilannoitteiden avulla voidaan varautua kasvuston ravinnepuutoksiin, esimerkiksi maa-analyysin perusteella tai korjata jo syntyneitä puutoksia. Moniravinteiset ravinneseokset perustuvat kasvilajikohtaisesti valittuihin tärkeimpien hivenravinteiden yhdistelmiin.

• Hivenravinteiden saanti kannattaa varmistaa jo ennen näkyviä puutosoireita
• Korjaamalla ravinnepuutokset vältetään menetykset sadon määrässä ja laadussa
• Tuote valitaan kasvilajin ja tunnistettujen tarpeiden mukaan

Megalab-kasvianalyysillä saadaan selville kasvuston ravinnetila, jolloin myös piilevät ravinnepuutokset voidaan korjata. Hivenravinteiden puutteet estävät kasvia hyödyntämästä tehokkaasti muita annettuja ravinteita ja saavuttamasta satopotentiaalia. Lehtilannoituksella ravinteet saadaan oikeaan aikaan sinne missä niitä tarvitaan. Näin voidaan tasapainottaa viljojen ravinteiden saantia tarkasti ja lohkokohtaisesti.

Syysviljojen lehtilannoitukset ovat ajankohtaisia aikaisin kasvukauden alussa. YaraVita-lehtilannoitteiden suositeltu käyttöajankohta viljoilla alkaa tuotteesta riippuen 2–4-lehtiasteelta. Jo yhdellä ruiskutuskerralla voidaan korjata puutostila, mutta 2–3 ruiskutuskertaa riittää yleensä tuntuvaankin ravinnevajaukseen. Lehtilannoitus voidaan uusia 7–10 vuorokauden välein.
Kun odotettavissa on hyvä sato, on usein hyödyllistä käyttää moniravinteisia lehtilannoitteita, joilla voidaan tehostaa kasvua ja sadonmuodostusta. Erityisesti viljoille on räätälöity moniravinteinen YaraVita GRAMITREL B lehtilannoite. Aikaisin keväällä fosforin vapautuminen maasta on hidasta ja syysviljojen kasvu alkaa nopeasti. Fosforilannoituksen täydennykseen soveltuvat YaraVita SOLATREL, YaraVita STARPHOS CMZ ja YaraVita STARPHOS MnP. YaraVita THIOTRAC on rikkilannoituksen täydennykseen suunniteltu lehtilannoite, jota käytetään myös tähkävaiheessa vehnän valkuaisen nostoon yhdessä YARA TYPPILIUOS 390 kanssa.
YaraVita-lehtilannoitteet sopivat hyvin tankkiseoksiin sekoitettuna keskenään ja/tai kasvinsuojeluaineiden kanssa. Ruiskutuksia suunnitellessa kannattaakin hyödyntää lehtilannoitteen sekoitettavuus tankkiseoksissa.
Taulukkoon on koottu tärkeimmät YaraVita-tuotteet viljojen lehtilannoitukseen ja niiden ravinnepitoisuudet. Nestemäisten lannoitteiden ravinnepitoisuudet on ilmoitettu g/l kyseistä ravinnetta.

YaraVita-lehtilannoitteet viljoille

YaraVita-lehtilannoitteet viljoille

Katso täältä kasvikohtainen YaraVita- käyttötaulukko ja tuotteiden sekoitettavuustaulukot
Lue lisää YaraVita- tuotteiden varastoinnista ja tuotepakkausten kierrättämisestä
Tutustu ravinteiden merkityksiin, puutokselle altistaviin tekijöihin ja puutosoireisiin viljoilla
Ravinteiden puutosoireet löytyvät myös CheckIT-sovelluksesta