YaraVita-tuotteiden varastointi

Katso Yaran ohjeet YaraVita-tuotteiden turvalliseen varastointiin.

Käytä YaraVita-lannoitekuorman purkamiseen haarukkatrukkia tai kuormalavatrukkia. Varmista, että trukki kestää kuorman painavimman kuormalavan. Vältä lavapakkausten avaamista kuormaa purkaesssasi. Tarkista, että kuorman suojakelmu ei ole vahingoittunut purkamisen yhteydessä. Älä jätä lavapakkauksia ulos purkamisen jälkeen. On suositeltavaa varastoida lavapakkaukset telineille. Mikäli se ei ole mahdollista, pinoa lavapakkaukset ohjeiden mukaan. Joistakin lavapakkausyhdistelmistä voi tehdä kahden lavan pinoja.

YaraVita-tuotetyyppien varastointiominaisuudet

YaraVita-tuotteet ovat valmiita tuotteita, jotka on suunniteltu alusta lähtien viljelykasvien ravinteita ajatellen. YaraVita-tuotesarjassa on sopivat tuotteet niin lehtilannoitukseen, kastelulannoitukseen juurten kautta kuin kasvihuoneviljelyyn eri kasvualustoilla. Lisäksi saatavilla on laaja valikoima tuotteita siementen käsittelyyn. Valikoimaan kuuluu vesiliukoisia jauheita, nestemäisiä lannoitteita ja suspensiotuotteita.

Nestemäiset lannoitteet

Liuos (ravinteet liukenevat veteen täysin)

  • Kirkkaita, helposti juoksevia nesteitä, jotka sekoittuvat vaivattomasti veteen ja muodostavat kirkkaita liuoksia.
  • Kaikki ravinteet ovat täysin liukenevassa muodossa.

YaraVita-tuotteiden varastointi

Suspensiot (suurin osa ravinteista ei liukene veteen täysin)

  • Läpinäkymättömiä, kaadettavia nesteitä, jotka voidaan sekoittaa helposti veteen ja jotka muodostavat samean tai maitomaisen suspension.
  • Suurin osa ravinteista on suspensiossa hyvin hienoina hiukkasina, jotka liukenevat veteen vain osittain.
  • Valmistettu niin, että ravinnehiukkaset eivät painovoiman vaikutuksesta laskeudu helposti.

Jauheet

Vesiliukoiset

  • Sisältävät kaikki ravinteet täysin vesiliukoisessa muodossa.
  • Liukenevat täysin veteen sekoitettaessa ja muodostavat kirkkaan liuoksen.

Osittain vesiliukoiset

  • Leviävät veteen ja muodostavat samean tai maitomaisen suspension.
  • Suurin osa ravinteista on suspensiossa hyvin hienoina hiukkasina, jotka liukenevat veteen vain osittain.