Yaran lannoitteilla pidät pellot puhtaana

Yaran Suomessa valmistetuilla lannoitteilla on Puhtaustakuu. Se tarkoittaa, että Yara on asettanut lainsäädäntöä huomattavasti tiukemmat raja-arvot kadmiumin ja muiden raskasmetallien pitoisuuksille avainlipputuotteissa.

Suomalainen peltomaa on puhdasta ja Yaran lannoitteiden Puhtaustakuu varmistaa sen säilymisen puhtaana myös tuleville sukupolville. Maaperän ravinnepitoisuuden sekä lannoitteissa annettujen ravinteiden lisäksi elintarvikkeiden ja rehujen ravinnekoostumukseen vaikuttavat maaperään mahdollisesti joutuneet haitalliset aineet kuten raskasmetallit.  Koska puhtaan ruuan mahdollistaa puhtaat raaka-aineet, on jokaisella ruuan arvoketjun toimijalla oma vastuunsa toivotun lopputuloksen saavuttamisessa.

Tästä syystä Yara on asettanut huomattavasti Suomen lainsäädännössä määriteltyjä arvoja tiukemmat raskasmetallien raja-arvot kotimaassa valmistetuilleYaraMila-, YaraBela- ja YaraMila HeVi -lannoitteille. Näiden tuotteiden fosforin raaka-aineena käytetään puhdasta kotimaista apatiittia Siilinjärveltä.

Puhtaita lannoitteita käyttämällä viljelysmaa säilyy puhtaana kadmiumista ja muista raskasmetalleista. Näin huolehdimme yhdessä puhtaasta suomalaisesta elintarvikeketjusta.

Lue lisää Yaran Puhtaustakuusta ja raskasmetallien raja-arvoista