Oikea lannoitevalinta on tärkeä osa tuottavuuden parantamista. Tärkeää on myös käyttää lannoitteita oikein. Kasvit tarvitsevat tasapainoisesti kaikkia ravinteita oikeaan aikaan. Sillä tavoin varmistetaan suuri sato ympäristöystävällisellä tavalla.

Tutustu vinkkeihin, joilla voit tehostaa lannoitusta ennen kasvukautta, sen aikana ja sadonkorjuun jälkeen.

Ennen kasvukautta: selvitä ravinnetarve lohkoittain

Huolellinen taustatyö auttaa hahmottamaan, kuinka paljon ravinteita tarvitaan. Peltojen viljavuustutkimukset antavat oleellista tietoa. Lohkolle tulee valita ravinteita sen mukaan, mitä sieltä puuttuu. Laajasta YaraMila-lannoitevalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto kaikille lohkoille.

Yara Kotkaniemen koetulosten perusteella tiedetään, että käyttämällä 2/3 typestä viljojen kylvön yhteydessä kasvusto kehittyy vahvaksi ja se kykenee hyödyntämään lisälannoituksen tehokkaasti.

Oikean lisälannoituksen määrittämiseen eri lohkoilla on saatavilla työkaluja. Esimerkiksi viljoilla Yara N-Tester BT:n avulla voit mitata kasvin lisälannoituksen tarvetta ja ajankohtaa. Kylvön yhteydessä tehdyt nolla- ja maksimilannoitusruudut antavat myös tärkeää tietoa kasvukauden vaihtelusta ja lisälannoituksen ajoituksesta tilan eri lohkoilla.

Nurmiviljelyssä viljavuustutkimuksen tulosten lisäksi nurmiseoksen lajikoostumus ohjaa typpilannoituksen tarvetta. Apilapitoisien nurmiseosten lannoituksessa huomioidaan apilan osuus kasvustossa. Kotkaniemessä tehtyjen N-Sensor-mittausten perusteella runsas apilakasvusto vapauttaa seuraavana vuonna toisen ja kolmannen nurmisadon käyttöön noin 1 kg typpeä jokaista sadossa olevaa apilan kuiva-ainekiloa kohden.

Lisälannoituksen aikana: Huolellinen levitys takaa tasaisen kasvuston

Lannoitteenlevittimen kalibrointi ennen levitystä on tärkeää, jotta oikea lannoitemäärä toteutuu käytännössä. Lannoitelajin ominaispainot vaihtelevat ja sen takia kiertokoe on tärkeä. Suositellut säätöarvot löytyvät konevalmistajan nettisivuilta.

YaraBela-lannoitteiden raelujuus on suuri. Suosimalla laadukkaita lannoitteita voit hyödyntää lannoittimen levitysleveyden täysimääräisesti. Urean ja muiden heikkolaatuisempien lannoitteiden levitysleveys on merkittävästi kapeampi ja levitysjälki epätasainen.

Yara tarjoaa myös digitaalisia työkaluja, joilla voi lisätä typen levitystarkkuutta lohkon sisällä. Esimerkiksi Yara N-Sensor ja Yaran Atfarm täsmälannoituspalvelu yhdistettynä nitraattipohjaisiin YaraBela-lannoitteisiin ja Yaran lannoitusohjelmiin tarjoaa tarkimmat mahdolliset työkalut paikkakohtaiseen täsmälannoitukseen.

 

Yara N-Sensorilla parempi sato ja valkuaispitoisuus

Lannoituksen jälkeen: typpi tehokkaasti satoon ja pienemmät typpipäästöt

Kasvit rakastavat typpeä. Ne ottavat sen nopeasti ja helposti käyttöön. Typpeä tarvitaan vahvaan ja terveeseen kasvuun.

Nitraattipohjaisilla lannoitteilla saadaan parempi sato jokaisella käytetyllä typpikilolla. Peltokokeissa Yaran lannoitteilla on viljoilla saatu 9 % parempi sato kuin samalla ravinnemäärällä ureapohjaisia lannoitteita. Nurmilla vastaava sadonlisä Yaran lannoitteilla on ollut 14 %.

Nitraattien nopeavaikutteisuus, jaettu lannoitus ja kasvin tiedossa oleva lisätypentarve antavat mahdollisuuden pienentää maahan jäävää typen määrää korjuun jälkeen viljoilla. Käyttämättä jäänyt typpi on vaarassa huuhtoutua talven aikana ellei pellolla kasva kerääjäkasveja.

Nitraattien nopeavaikutteisuus varmistaa nurmien suuren satopotentiaalin hyödyntämisen keväällä. Nurmien kiivaan kasvurytmin ja useiden sadonkorjuukertojen vuoksi jaettu lannoitus tai lisälannoitus eivät tuo toivottua tulosta samalla tapaa kuin viljoilla. Nurmien ensimmäisen sadon lannoituksessa tarjotaankin Yaran lannoitusohjelmien mukaan aina riittävästi ravinteita ja tarkennuksia tehdään tarvittaessa sääolojen mukaan toiselle ja kolmannelle nurmisadolle.

Rikki parantaa typenottoa

Rikki on tärkeä osa tasapainoista lannoitusta. YaraBela- ja YaraMila-lannoitteiden sisältämä rikki parantaa kasvin typenottoa ja nostaa satoa. Viljat ottavat rikkiä yhdessä typen kanssa, joten myös lisälannoitteen tulee sisältää rikkiä.

Lisälannoituksen 13 kilolla rikkiä saatiin vuonna 2019 Yara Kotkaniemen kokeessa 1100 kg enemmän satoa samalla typpi- ja fosforilannoituksella. Lisäksi typpi-rikkisuhteella 5:1 (29 kg rikkiä kylvön yhteydessä) saatiin edelleen sadonlisää lähes 500 kg/ha.

Rikki parantaa typenottoa

 

Yaran lannoitteiden rikki riittää suuren ja hyvälaatuisen nurmisadon tarpeisiin. Olosuhteiden ollessa suotuisat suurelle ensimmäiselle nurmisadolle lisärikistä on kuitenkin hyötyä. Yara Kotkaniemen kokeessa YaraVita THIOTRAC-lehtilannoitus 5 L/ha lisäsi ensimmäistä nurmisatoa 800 kg ka/ha ja nosti sadon raakavalkuaispitoisuutta 8 %:a.


Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Yaran ratkaisut suureen satoon