Typen puutos pahentaa

  • Hiekkaiset maat ja maat, joissa on vähän orgaanista ainetta
  • Emäksiset maat
  • Korkea typpitaso
  • Korkea kalsiumpitoisuus
  • Kylmä kostea sää
  • Kuivat kaudet

Boori on tärkeä

  • Booria tarvitaan siitepölyn itämiseen ja kukkien hedelmöittymiseen
  • Se on tarpeen siemenen muodostumiselle ja sadolle