Aikainen lannoitus hyödyntää kevätkosteuden

Kasvit ottavat juurillaan ravinteet maavedestä epäorgaanisessa muodossa. Maavedessä olevat ravinteet ovat välittömästi kasvien käytössä. Ravinteiden käyttökelpoisuus ja huuhtoutumisherkkyys riippuvat niiden pidättymistaipumuksesta maahan.

Vesitaloudella on siis suuri vaikutus typen liikkeisiin maassa nitraattitypen liikkuessa veden mukana. Näin ollen riittävä typpilannoitus auttaa kasvia kestämään kuivuutta. Kuivina keväinä aikainen typpilannoitus on avaintekijä onnistumiseen.

Viljelytekniikka vaikuttaa ravinteidenottoon


Viljelykasvin ravinteiden ottoa maasta voi parantaa kuivana vuotena oikealla viljelytekniikalla ja –toimenpiteillä. Talven jälkeen maassa on kosteutta ja sen hyödyntäminen viljan itämisessä ja syysviljojen sekä nurmien aikaisessa kasvuun lähdössä on usein ratkaisevan tärkeää hyvälle sadolle. Maalajilla ja multavuudella on suuri vaikutus siihen miten kasvit selviävät kuivuudessa. Karkeilta kivennäismailta vesi loppuu nopeasti samoin kuivumaan päässyt savi pitää tiukasti kiinni vedestään.


Kevätkosteutta voi säästää vähentämällä muokkausta. Yara Kotkaniemessä 15 vuotta olleesta eri muokkauspohjien vertailukokeesta tämä näkyy hyvin selvästi. Kevytmuokattu ja suorakylvetty lohko antavat tuhat kiloa paremman sadon kuin kynnetty savimaa. Suurimmillaan erot ovat juuri kuivina vuosina. Maalajin vaikutus oikean kylvöajan ja tekniikan löytämisessä on kuitenkin suuri, siksi viljelijän oma kokemus ja uusien menetelmien ennakkoluuloton kokeilu auttavat eteen päin.

Pellolle heti kun se kantaa


Syysvehnän kevätlannoituskokeessa paras sato saatiin kun kevätlannoitus tehtiin noin kaksi viikkoa roudan sulamisen jälkeen, mutta myöhästyminen tästä pudotti satoa selvästi. YaraMila- ja YaraBela-lannoitteiden typpi ei haihdu edes pintaan levitettynä, sen sijaan pintaan levitetystä ureasta typpeä haihtuu.

Syysviljojen ja nurmien kevätlannoitus pitää siis tehdä heti, kun maa kantaa traktorin ja välittömästi nurmen niiton jälkeen.

Syysvehnän lannoitusaika

Keväällä 2018 paras syysvehnän lannoitusaika on noin viikko roudan sulamisen jälkeen. Kuivana vuotena kannattaa painottaa lannoitusta alkukevääseen, jotta vilja saa riittävästi ravinteita, kun maassa on vielä vettä jäljellä. Lisälannoitukset on tehty korrenkasvun alussa ja maitotuleentumisvaiheessa.

Muokkauspohjan vaikutus satoon

Kevätkosteutta säästävä muokkaustapa parantaa satoa erityisesti kuivina vuosina. Lisälannoitus paransi eniten kynnetyn lohkon satoa. Kevyemmin muokatuista maista vapautui enemmän typpeä kasvukauden aikana.