Ravinnetase kertoo viljan lannoituksen onnistumisesta

Yara Kotkaniemen tuotevertailukokeessa käytettiin eri tuotteita lohkolla, jonka fosfori on huononlainen, mutta muut viljavuusluvut olivat tyydyttävä/hyvä tasolla.

Lohkon satotasot ovat korkeat ja ravinteita poistuu paljon, pelkällä typpilannoituksella 7 000 kg/ha ja YaraMila Y 3 ja YaraMila Y 5 keskimäärin 8 500 kg/ha. Typpeä käytettiin kaikissa ruuduissa 130 kg/ha. Typpeä poistui multavasta maasta selvästi enemmän kuin sitä annettiin.

Ravinnetase kertoo viljan lannoituksen onnistumisesta

25 kg vajaus fosforilannoituksessa tarkoittaa 125 kg vajausta 5 vuoden aikana. YaraMila Y 3 tai YaraMila Y 5 -lannoitteiden käyttö on parantanut typpitasetta merkittävästi, kun maasta vapautunut typpi on saatu satoon.

Fosforilannoituksen näkökulmasta YaraMila Y 5 on ollut oikea lannoite huonolle, P-luokassa olevalle lohkolle, ja sillä saatiin myös paras sato ja kannattavuus. Kaliumlannoitusta olisi ollut kuitenkin varaa lisätä.

Oikea lannoitevalinta pitää siis huolta sadosta ja maan kasvukunnosta. Pelkkä typen käyttö heikentää sadon määrä ja laatua sekä köyhdyttää maan viljavuutta nopeasti.