6.7.

Mittaukset on lopetettu Vöyrin osalta, koska tähkän esilletulo häiritsee mittausta ja tarkkaa tulosta ei saada. Vöyrin ruudut ovat selvästi kärsineet kuivuudesta viimeisen viikon aikana ja kasvustot ovat kellastuneet pahoin.

27.6.

Vöyri 27.6.

Kasvusto näyttä epätasaiselta ja sen myös huomaa erityisen hyvin lieteruudulla. Viikossa kerääntynyt hyvin lämpösummaa, mutta typen otossa ei niinkään. Kasvinsuojeluruiskutus mahdollisesti heijastaa myös vähän mittaustuloksiin. Kasvusto on kyllä kehittynyt ja kortta saatu lisää, mutta muuten ei suurta eroa. Lietepuolella sama vauhti kuin mineraalilannoituspuolella.

21.6.

Vöyri 21.6.

Vöyrin kasvusto on kehittynyt hienosti viikon aikana ja kasvua on saatu myös typen otossa. Tällaiset useasti sianlietettä saaneet pellot yleensä näyttävän mangaaninpuutoksia viimeistään korrenkasvun aikana ja niin myös tämäkin lohko. Mangaanin puutos näkyy selvästi (kuva alla). Se on syytä korjata YaraVita-lehtilannoitteella, esimerkiksi YaraVita MANTRAC PRO 1-2 l/ha.

Lieteruudut yllättää pienellä typenotolla. Typenotto eroaa vain 2-9 kg N/ha verrattaessa pelkästään mineraalilannoitettuihin ruutuihin. Tämä voisi olla selitettävissä kylminä ja kuivina vuosina mutta näin kosteana ja lämpimänä vuonna odottaisi lietteen tehoavan paremmin jo tässä vaiheessa. 

Yara N-Testerillä otettu mittaus näyttää, että talousviljelmä kaipaisi 30 kg N/ha, ja sillä saataisiinkin vielä sadonlisää.

imagew4dz.png

14.6.

Vöyri 14.6.

Viikon aikana nolla- ja ylilannoitusruudut ovat kehittyneet paljon ja ovat jo korrenkasvun alussa. Kylvön jälkeiset sateiden jättämät “jäljet” näkyvät vielä selvästi ja siksi kasvusto on epätasainen. Myös Mn-puutoksia on havaittavissa, joten varsinkin sianlietettä saaneet lohkot kannatta tarkistaa ja hoitaa puutokset esim. YaraVita Mantrac Pro tai YaraVita Starphos -tuotteilla. Sianlietteen vaikutus typenottoon ei vielä näy. Mittausten mukaan typpeä on kasvustossa noin 5 kg enemmän kuin ilman lietettä olevassa kasvustossa.

7.6.

Vöyri 7.6.

Nyt saamme myös ensimmäiset viralliset mittaukset Vöyristä. Tänne perustimme myös sianlietteen nolla- ja ylilannoitusruudut oppiaksemme lisää miten ja milloin lietteen typpi vapautuu tänä vuonna. Kuvassa aurausviittojen vasemmalla puolella on nolla liete ja oikealla on lietettä saanut kaista. Lähimpänä kuvaajaa on ylilannoitusruutu ja taaempana nollaruutu. Ruutu on kylvetty 17.5. ja lämpösummaa kertynyt tähän asti mukavat 115. Nollaruudun typenotto lietelannoitus vs. ei lietettä on lähes identtinen. Talousviljelmän kohdalla ero on 4 kg N/ha lietteen hyväksi, joten voidaan olettaa, että liete on paremmin kasvinjuurten käytössä kun startti on hoidettu YaraMila-tuotteella.

Mittaustulokset

imagenik6o.png

image29bva.png

imagei0ruo.png

image29bva.png