Nolla- ja ylilannoitusruutuseuranta 2021

Kasvukauden 2021 aikana Yaran kentän asiantuntijat seurasivat nolla- ja ylilannoitusruutujen avulla 25 eri alueella maasta vapautuvan typen määrää. Viikottaisen seurannalla selvitettiin mitattavien lohkojen lisätyppilannoituksen tarve ja ajankohta. Koekasveina seurannassa oli kaksitahoinen ohra ja syysvehnä.

Seuranta jatkui kasvuasteelle BBCH 39, eli lippulehtivaiheeseen saakka.