5.7.

Ilmajoki 5.7.

Mittaukset on lopetettu Ilmajoen osalta, koska kasvusto on kasvuasteella BBCH 55 ja tähkän esilletulo häiritsee mittausta. Koko lohko on tosi tasainen ja tasaisuuden huomaa myös havaintoruuduilla. Tällä viikolla nollaruudun voi erottaa silmämääräisesti vähän harvempana kasvustona.

28.6.

Ilmajoki 28.6.

Kasvusto kehittyy silmämääräisesti hyvin tasaisesti. Nollaruutu näyttää voivan hyvin, mutta mittauksen mukaan kasvustoon ei ole typpeä kerääntynyt viikon aikana. Talousviljelmäruutu ja ylilannoitusruutu ovat ottaneet tasaisesti typpeä ja sitä on kertynyt 11 kg N/ha ja 19 kg N/ha. Hyvältä näyttää!

21.6.

Ilmajoki 21.6.

Koko lohko havaintoruudut mukaan lukien on hyvin tasainen ja onnistunut. Nollaruutu erottuu vielä suurin piirtein samaan tapaan kuin aikaisemmin ja mittaus myös vahvistaa havainnon, sillä nollaruutu on viikon aikana ottanut 10 kg N/ha. Typenottoa on tapahtunut myös muilla ruuduilla, sillä talousviljelmä on tuplannut typenottonsa ja ylilannoitusruudulla on kasvusto ottanut typpeä vielä muutaman kilon enemmän. Yara N-Tester -mittaus tehtiin ja sieltä saatiin suosituksena 0 kg N/ha. Hyvältä näyttää!

14.6.

Ilmajoki 14.6.

Tasaista kasvua mittauslohkolla. Lohko on saanut sopivasti vettä ja huomaa että nollaruutu kehittyy hyvin pituuskasvussa, mutta väri on väärä. Mittauksen mukaan typpeä kasvustossa on vähemmän kuin viime viikolla, mutta selittyy biomassan lisääntymisellä.

7.6.

Ilmajoki 8.6.

Nollaruutu erottuu selvästi, mutta antaa viitteitä siitä, että typpeä on jonkun verran mineralisoitunut maasta. Talousviljelmän ja nollaruudun ero on 7,4 kg N/ha, ja ylilannoitusruutu on siitä vielä 5 kg N/ha korkeampi. Tilalla oltiinkin jo oraslannoitettu viime viikolla ja tämä odotettavasti tämä houkutteleen pensomaan. Havaintoruutuja ei oraslannoitettu.

31.5.

Ilmajoki 31.5.

Ilmajoella kasvusto näyttää orastuneen tasaisesti ja maa on kestänyt vesisateet hyvin. 2-tahoinen Arild on nyt kasvuasteella 22 ja typpeä on käytetty maanpäälliseen kasvustoon vielä maltillisesti.

Nollaruutu erottuu hyvin Yara HandHeld N-Sensorilla ja myös silmämääräisesti kasvusto on hieman vaaleampaa.

24.5.

Ilmajoki 24.5.

Tällä viikolla alkoi kevätohran mittaukset Ilmajoella. Ensimmäiset ohrat ovat “piikillä”, joten ravinteidenotto on alkanut. Kuten kuvasta näkyy niin silmämääräisesti nollaruutua ei erota ylilannoitusruudusta, ainoastaan kylvökoneen hidastaminen ruudun päässä näkyy isompana siemenmääränä. Mittaus tehtiin nollaruudun keskeltä ja typpiero näkyy jo nyt HandHeld N-Sensorilla. Typpimäärät ovat toki pieniä, mutta ero mittaustuloksissa selkeä.

Mittaustulokset

imagen7p3e.png

image29bva.png

imageg0edu.png

image29bva.png