Atfarmilla voit täsmälannoittaa viljasi jo tänä kesänä

Atfarmilla kohdistat viljan lisälannoituksen sinne, mistä siitä saa parhaimman hyödyn. Näin saat samalla ravinnemäärällä paremman tuloksen.

Kokeile Atfarmia viljoilla

Viljojen satovaihtelut ovat tuttuja jokaiselle viljelijälle. Nyt niihin on kuitenkin mahdollista varautua ja panostaa niille lohkoille tai lohkon osiin, joissa lannoitteista saa parhaan hyödyn sekä satona että tuottona. Samalla viljely on ympäristöystävällistä vuodesta toiseen.

Tasapainoisen kylvölannoituksen jälkeen viljanviljelijälle jää kolme kysymystä ratkottavaksi, joihin Atfarm-täsmälannoituspalvelu antaa vastauksen.

Kuinka pitkään kevätlannoitus riittää?

Kasvukauden säillä on suuri merkitys siihen, miten kasvu edistyy ja kuinka ravinteet tulevat kasvien käyttöön.

Atfarm-kartoista voi helposti seurata kasvimassan kertymistä lohkon eri osissa ja eri lohkoilla. Näin peltokierrokset voi jättää vähemmälle ja sen sijaan seurata tilannetta tietokoneelta tai puhelimesta. Tarkastuskäynnit ja työpanokset voi seurannan avulla kohdistaa sinne, mistä niistä saa parhaan hyödyn.

Kuinka paljon lisätyppeä tarvitaan?

Lisälannoituksen tarve vaihtelee suuresti, eikä tasalevitys anna optimaalista tulosta sadon määrän tai laadun kannalta. Kohdistamalla lisälannoitus Atfarmilla sinne, mistä siitä saa parhaan hyödyn, on samalla ravinnemäärällä mahdollisuus parempaan tulokseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun sato-odotus on korkea, eivätkä sallitut typpimäärät riitä tuottamaan ostajan vaatimaa sadon valkuaistasoa.

Miten pääsen tekemään täsmälannoituksen?

Atfarmin levityskarttoja voi käyttää lannoitteenlevittimillä, joissa on määränsäätöautomatiikka. Vaihtoehtoisesti levityskarttoja voi hyödyntää kännykän Atfarm-mobiilisovelluksessa, jolloin lannoitemäärää säädetään ajonopeuden tai virtausnopeuden mukaan. Tällöin tarvetta erillisille täsmälannoituslaitteistoille ei ole.