Typen vaikutus sokerijuurikkaan satoon

Typpi vaikuttaa ravinteista eniten satotasoon. Se on useiden solun osien ja viherhiukkasten keskeinen rakennusaine ja toimintaan vaikuttava alkuaine. Typen puutteesta kärsivät kasvit kasvavat hitaasti. Niiden väri on vaaleanvihreä tai jopa kellertävä.

Optimityppisato sokerisadon kannalta on pienempi kuin juurisadon optimilannoitustaso

Tehokkain typpilannoitustapa on sijoituslannoitus keväällä noin 5 cm päähän siemenestä. Sijoituslannoitus parantaa satoa ja lannoituksen tehoa. Toisin sanoen pienemmällä typpimäärällä saadaan suurempi sato, kuin lannoitteiden pintalevityksellä.

Typpilannoituksen lisääminen voi alentaa sokerijuurikkaan sokeripitoisuutta

Starttilannoituksella voidaan antaa yhdessä fosforin kanssa pieniä määriä 13 kg/ha typpeä pienen taimen tarpeeseen. Starttilannoituksen on todettu lisäävän sokerijuurikkaan alkukehityksen nopeutta ja satotasoa.

Typpilannoituksen jakaminen YaraLiva-lannoitteilla ei alenna sokerijuurikkaan sokeripitoisuutta

Kasvukauden aikainen typpilannoitus lisää satoa ilman että sokeripitoisuus kärsii, jos typpilannoitus tehdään riittävän aikaisin. Oikea ajankohta lisätyppilannoitukselle on selvästi ennen rivivälin umpeutumista eli käytännössä useimmiten ennen juhannusta.

Typpilannoituksen jako nostaa sokerijuurikkaan satotasoa