Rikin ja magnesiumin vaikutukset sokerijuurikkaan satoon

Ravinteista rikki ja magnesium vaikuttavat merkittävästi sokerijuurikkaan satoon, etenkin yhteyttämisen kannalta.

Rikki

Rikki on proteiinien ja entsyymien rakennusaine. Rikin puutteessa sadonmenetykset ovat helposti suuria, sillä rikin puutos vähentää kasvin yhteyttämistä nopeasti. 40 tonnin sato tarvitsee rikkiä noin 26 kiloa, josta lehdissä on 14 kiloa ja juurissa 18 kiloa.

Rikki lisää sokerijuurikkaan sokeri- ja juurisatoa

Rikin puutteesta kärsivät kasvit eivät pysty hyödyntämään typpeä, joten rikin puutos näkyy typen puutoksen näköisinä oireina. Rikin puutos näkyy ensin nuorten lehtien vaalenemisena, kun taas typen puutos on nähtävillä vanhoissa lehdissa ensin.

Magnesium

Magnesium on lehtivihreän keskeinen osa. Ilman magnesiumia lehtivihreää ei synny. Tästä syystä magnesiumin saatavuus on varmistettava erityisesti kasveilla, joilla on suuri lehtimassa. Magnesium myös parantaa fosforin liikkumista kasvissa.

40 t/ha satotasolla juurikas tarvitsee 35 kg/ha magnesiumia. Siksi lannoitetta valittaessa on tarkistettava magnesiumin määrä lannoitteessa ja lannoitustarve viljavuustutkimuksesta.

Jos juurikas kärsii sekä magnesiumin ja kaliumin puutoksesta, käytännössä kasvin yhteyttäminen ja yhteyttämistuotteiden liikkuminen kasvissa häiriintyvät. Näin voi käydä, jos juurikkaan lannoituksessa käytetään pelkkää typpilannoitusta.

Magnesium nostaa sokerijuurikkaan sokeritasoa