Artikkeli
syyskuuta 12, 2018

Satelliittikartat hyödyksi lannoituksen suunnittelussa

Satelliittikartat ovat uusi, tänä kesänä jokaisen viljelijän käytettävissä oleva palvelu MyYara-verkossa. Esko Suomala Eurasta tutustui palveluun ja totesi sen toimivaksi - lannoituskartat kesän lisälannoituksille syntyi helposti.


Esko Suomala Eurasta
Esko Suomala Eurasta

Kirjaudu MyYaraan ja ota ilmainen sateliittipalvelu käyttöösi

 

Vaikka viljelijä tuntee peltonsa hyvin, satelliittikuvista saa lisää tietoa peltojen kunnosta. Kun kasvukausi oli tänä vuonna erityisen kuiva, erot kasvustossa erottuivat satelliittikartoista selvästi. Koska tilalla on ollut käytössä jo useiden vuosien ajan jaetun lannoituksen menetelmä viljoilla ja sokerijuurikkaalla, satelliittikarttojen perusteella piirretyt lisälannoituskartat oli helppo ottaa käyttöön jo tänä kesänä. 

"Täsmäviljelyn toteuttaminen satelliittikarttojen avulla ei vaatinut suuria investointeja. Bogballen sähköisesti säädettävä lannoitteenlevitin meillä on yhteinen naapureiden kanssa. Siihen tarvittiin vain kohtuullisen pieni lisäinvestointi ajo-opastimeen, jotta päästiin käytännössä levittimään lannoituskarttoihin määritetyt lannoitusmäärät."

 

Mitä kartoista näkyy?

Koska kuivuus rasitti peltoja, kasvien ravinteiden saanti oli tavallista vaikeampaa ja viljakasvustot kärsivät kuivuudesta ja siitä johtuen ravinteiden puutteesta.

Heinäkuun alkupuolella otetuissa satelliittikartoissa näkyy lohkojen sisäinen vaihtelu kasvillisuusindeksin vaihteluna: heikko kasvu antaa pienet indeksit, paremmassa kasvussa olevat kohdat saavat suuremmat indeksit. Vaihtelu näkyy kartassa eri värisinä alueina: mitä tummempi vihreä, sitä enemmän biomassaa on. 

"Lisälannoituksella parannan tasalaatuisuutta."

"Maalajit lohkoilla vaihtelevat liejusavista hietaan, ja siitä aiheutuu epäsaisuutta kasvustoihin. Lisälannoituksella parannan tasalaatuisuutta."

Parempi panos-tuotossuhde

Esko Suomala viljelee myös sokerijuurikasta.

Suomalan resepti kevätviljojen lannoitukseen on antaa typpeä yhteensä 110-120 kiloa hehtaaria kohti, josta kaksi kolmasosaa kevätlannoituksessa, kolmannes kasvukauden aikana satellittikarttojen avulla. Sokerijuurikkaan jälkeen typpeä annetaan noin 40-50 kiloa vähemmän. Osaksi lannoitukseen käytetään myös kananlantaa. Lisätyppilannoituksen ajankohta on viljoille korrenkasvuvaiheessa, jolloin se lisää satomäärää. Kylvölannoitukseen valitaan sopiva moniravinteinen YaraMila-lannoite, lisälannoitus hoidetaan Yara NK 2 Hiven -lannoitteella.

"Satelliittikartan perusteella tehty lisälannoitus viljoilla vaihteli lohkon eri osissa 0-60 kiloa hehtaaria kohti. Kun lannoitteen annostelu tapahtuu kasvuston vaihtelun ja typpitarpeen mukaan, siitä saadaan parempi vaste kuin että mentäisiin samalla säädöllä koko lohko", toteaa Suomala.

"Satelliittikartan perusteella tehty lisälannoitus viljoilla vaihteli lohkon eri osissa 0-60 kiloa hehtaaria kohti."

Sokerijuurikkaalle typpeä annetaan keväällä 80 kiloa kylvölannoituksen ja juhannuksen jälkeen noin 40 kiloa hehtaarille. Lisätyppilannoitukseen käytetään YaraLiva Nitraboria.

 

Lue koko haastattelu Leipä leveämmäksi 2/2018 -lehdestä

 

Kirjaudu MyYaraan ja ota ilmainen satelliittipalvelu käyttöösi