Valitse pelloillesi tasapainoinen lannoitus. Se tuottaa paremman tuloksen nyt ja tulevaisuudessa. Maanviljelijä kohtaa työssään paljon muuttuvia tekijöitä. Niitä ovat esimerkiksi erot kasvukausissa sekä tuotteiden kysynnän ja tuotantokustannusten vaihtelut. Tällaiset vaihtelut haastavat päätöksentekoa ja tulevaisuuden ennustettavuutta.

On tärkeää, että maatilan tuotanto on kestävää ja kilpailukykyistä myös pitkällä tähtäimellä. Kannattavuus edellyttää, että jokainen sijoitettu euro tuo tuottoa. On myös huomioitava, että useimmiten pitkäkestoiset sijoitukset tuottavat paremmin kuin lyhyen tähtäimen säästöt. 

Yaran asiantuntijoiden ja viljelijäyhteistyön tavoitteena on rakentaa lannoitusratkaisuja, jotka parantavat maatalouden kannattavuutta nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu kolmeen tapaan, joilla parannetaan viljelyn kannattavuutta lannoittamalla.

1. Tuota maksimisato

Viljelyn kannattavuus parantuu, kun tuotetaan laadukasta satoa enemmän.  Suuret sadot tarvitsevat tasapainoisen lannoituksen. 

Moniravinteisista YaraMila-lannoitteista löytyy sopiva ratkaisu kaikkiin pellon viljavuusluokkiin. YaraMila-lannoitteet mahdollistavat suuret satotasot niin, että pellon viljavuus säilyy myös tuleville sukupolville. 

Oikein suunnitellulla lannoitusohjelmalla saadaan 200–2 000 kiloa parempi hehtaarisato kuin yksipuolisella typpilannoituksella, pellon fosfori-, kalium- tai muusta ravinnetilasta riippuen. 

 

Vaihtamalla YaraMila-lannoitteeseen voit saada jopa 40 % enemmän satoa.

Tasapainoisen lannoituksen etu on suuren ja laadukkaan sadon lisäksi se, että samalla kaikkien pellossa olevien ravinteiden hyötysuhde paranee.

2. Laadukkaasta sadosta parempi hinta

YaraMila- ja YaraBela-lannoitteiden typpi on ammonium- ja nitraattimuodossa. Kasvit pystyvät ottamaan kumpaakin typen muotoa, mutta ne suosivat erityisesti nitraattityppeä. Nitraattityppi on nopeasti kasvien käytettävissä. Ammoniumtyppi pidättyy maahiukkasten pinnalle ja ei ole yhtä altis huuhtoutumaan.

Nitraattipohjaiset lannoitteet tehostavat myös kasvin vedenottoa. Tonni viljaa voidaan tuottaa jopa 40 % pienemmällä vesimäärällä. 

Viljan valkuaispitoisuus vaikuttaa usein siitä saatuun tonnihintaan. Valkuaisen muodostuminen riippuu kasvin käytössä olleesta typen ja rikin määrästä. Mitoittamalla typpilannoitus kasvukauden ja kasvin tarpeen mukaiselle tasolle, tuotetusta sadosta saadaan paras hinta.

3. Tarkempi lannoitus mittaamalla

Oikea-aikainen ja kasvin tarpeen mukainen lannoitus on avaintekijä, kun tavoitellaan suuria satoja. Yaran digitaaliset työkalut auttavat tekemään oikeat päätökset kasvukauden lisälannoituksesta ja saamaan parhaan mahdollisen tuoton jokaisesta typpikilosta.

Digitaaliset työkalut tuovat asiantuntemuksen viljelijän käyttöön. Enää ei tarvitse arvailla ja varmistella, vaan tarkoilla mittauksilla viljelijä voi maksimoida suuren sadon.

 

Suosittelemme tutustumaan:

Testaa typen käytön tehokkuus tilallasi!

Laskurimme arvioi tilasi tämänhetkisen tilanteen ja mitä voit tehdä jatkossa parantaaksesi tehokkuutta entisestään.

Testaa typen käytön tehokkuus >

Yaran ratkaisut suureen satoon