Rikin puutos pahentaa

  • Happamat maat
  • Kevyet, hiekkaiset maat (huuhtoutuminen)
  • Matala orgaanisen aineen määrä
  • Huonorakenteiset, veden vaivaamat maat
  • Alueet, joissa on vähän teollisuuden päästöjä

Rikki on tärkeä

  • Parempi sadon muodostus ja talvituhojen väheneminen
  • Rikki parantaa kukintaa ja hedelmöittymistä ja sitä kautta johtaa suurempaan satoon ja siemenen öljypitoisuuteen