Enemmän ravinteita uusille mallasohrille

Yara Kotkaniemi on tutkinut vuosittain uusien ohralajikkeiden kykyä tuottaa satoa eri lannoitustasoilla. Koetuloksen mukaan korkein lannoitustaso nostaa mallasohran satoa ja valkuaista.

Mallasohran sato ja valkuainen eri lannoitustasoilla

Hyvässä kasvukunnossa olevat lohkot kannattaa lannoittaa ympäristökorvauksen ylärajaan asti kivennäismailla. 150 typpikilolla on pystytty tuottamaan vielä mallasohran valkuaisvaatimukset täyttävää satoa. Taloudellinen optimi on myös tällä tasolla, vaikka sato nouseekin vielä lannoitusta lisättäessä.

Lannoitusoptimi vaihtelee lohkoittain ja kasvukausittain, myös lohkon eri osissa on selvää vaihtelua. Tämän takia typpiporraskokeen lannoitemäärä, joka on annettu kylvön yhteydessä, on vertailuarvo optimaaliseen lannoitukseen. Suuret lannoitemäärät kannattaa aina jakaa ja lisälannoitus tehdä vuosittain satopotentiaalin mukaan.

Työkalut mittaamiseen