Ohran sato

Ohra tarvitsee suureen ja laadukkaaseen satoon tasapainoisesti kaikkia ravinteita. Jo yhden ravinteen puutos johtaa kasvuhäiriöihin ja huonompaan satoon.

Ravinteiden vaikutus ohran satoon

Ravinteiden vaikutus ohran satoon

Typpi parantaa satoa ja nostaa valkuaispitoisuutta

Tarvittava typen määrä riippuu sadon käyttötarkoituksesta ja lohkon kasvukunnosta. Kasvukauden sääoloilla on myös suuri vaikutus käytettävän typen määrään.

Ohran typpilannoituksella kasvukauden alussa varmistetaan, että kasvuston lehtiala kehittyy suureksi. Lehdet sisältävät paljon hiilihydraatteja, jotka voidaan siirtää kehittyvään jyvään kypsymisen aikana. Tämä on tärkeää kuivilla alueilla, joissa 60 % jyväsadosta muodostuu korren ja lehtien varastoista. Viljelijän kannattaa seurata ohran typpitasoja, jottei kasvusto lakastu liian aikaisin eikä jyvän täyttymisvaihe lyhene. Myöhäinen typpilannoitus lisää ohranjyvän painoa ja sadon valkuaispitoisuutta.

Koetulosten mukaan typpilannoituksen lisääminen ei hidasta viljan kehitystä tai viivästytä sen tuleentumista.

Fosfori on tärkeä ravinne kasvulle ja kehitykselle

Ohra ottaa pääosan vuosittaisesta fosforimäärästä maan fosforivaroista. Siksi on tärkeää ylläpitää maan fosforitila vähintään tyydyttävällä tasolla, joka turvaa hyvän satotason vuodesta toiseen. Ilman fosforilannoitusta ohran viljavuus laskee ja satotaso putoaa. Fosforin puute hidastaa myös kasvin kehitystä ja viivästyttää tuleentumista.

Fosforia pidetään toiseksi tärkeimpänä ravinteena ohran kasvun ja kehityksen kannalta typen jälkeen. Kun vilja on kehittänyt kaksi - kolme lehteä, se hyödyntää maassa käyttökelpoisena olevaa fosforia lisälehtien ja versojen kasvattamiseen. Maassa käyttökelpoisena olevan fosforin määrään vaikuttaa useat tekijät, esimerkiksi pH ja muut ravinteet, kuten alumiini, rauta ja kalsium, maan kosteus ja lämpötila.

On tärkeää varmistaa, että maahan on lisätty tuoretta käyttökelpoista fosforia, jotta fosforin puute ei rajoita kasvua versomisen alussa. Keväällä kasvun alkaessa (Zadoks GS 25–30) kasvilla tulee olla riittävästi fosforia saatavilla. Fosforipitoinen lehtilannoite voidaan lisätä lannoitusohjelmaan parantamaan kasvin fosforitilaa, kun maan fosforin käyttökelpoisuus on matala esimerkiksi viileyden takia. Tämä parantaa alkukevään kasvua ja kehitystä.

 

Kalium parantaa ohranjyvän painoa ja suojaa kasvitaudeilta

Ohra tarvitsee runsaasti kaliumia kasvukauden aikana. Vaikka jyväsadossa poistuva kaliumin määrä on pieni, tarvitaan sitä kasvuston kehitykseen paljon. Suurin osa kaliumista palautuu maahan olkien mukana, mutta se huuhtoutuu herkästi erityisesti karkeista maista.

Kalium vaikuttaa ravinteiden liikkumiseen kasvin sisällä. Se säätelee nestevirtauksia, kun ohra siirtää yhteyttämistuotteita tähkään. Kalium myös estää aikaista lakoutumista, mitä saattaa esiintyä jyvän täyttyessä. Kaliuminpuutteessa kasvit pystyvät huonosti säätelemään nestevirtauksia lehdissä, mikä johtaa kuumuusstressiin ja nuutumiseen. Riittävä kaliuminsaanti pidentää jyvän täyttymisvaihetta ja parantaa jyvän painoa. Riittävä kaliumlannoitus suojaa viljoja kasvitaudeilta.

Rikki varmistaa versojen jatkuvan kasvun

Ohra tarvitsee rikkiä varmistaakseen kehittyvien versojen jatkuvan kasvun. Kasvin monet valkuaisaineet rakentuvat aminohapoista ja rikkipitoiset aminohapot ovat taas kasvin rakennusosia. Rikki liikkuu huonosti kasvissa, joten uudet kasvinosat kärsivät puutteesta ensimmäisenä.

Rikkilannoitus kannattaa jakaa useaan osaan, jotta kasvi saa rikkiä jatkuvasti kasvukauden aikana. Kasvi ottavat rikin sulfaattimuodossa, muut rikin muodot tulevat kasvien käyttöön hitaasti. Rikin lehtilannoituksella voidaan poistaa akuutit puutteet.

Hivenravinteet

Hivenravinnepuutteet ovat Suomessa yleisiä ja ne laskevat ohran satotasoa. Peltojen hivenravinteiden tilanne kannattaa selvittää Viljavuustutkimuksella tai Yara Megalab -kasvianalyysillä. Hivenravinteiden puutteet on helppo torjua YaraVita-lehtilannoituksella kasvinsuojelutoimenpiteiden yhteydessä usein kertaruiskutuksella.

Mangaanin puute on yleisin hivenravinnepuute, joka laskee ohrasatoa jo piilevänä. Mangaani muuttuu vaikealiukoiseen muotoon pH:n ollessa luokassa hyvä tai parempi. Mangaanilannoitus kannattaa hoitaa käyttämällä säännöllisesti YaraVita Mantrac Pro -lannoitetta rikkaruiskutuksen yhteydessä.

Ravinteet

Lue lisää jokaisesta ravinteesta ja niiden merkityksestä kasveille ja eläimille.

Ravinteet