Fosforin lisääminen nostaa ohran satotasoa

Fosfori lisää versojen ja jyvien määrää, suurentaa jyväkokoa ja nopeuttaa viljan tuleentumista. Näin ollen oikea lannoitus parantaa myös myytävän sadon laatua ja alentaa korjuukustannuksia ja siten myös parantaa viljanviljelyn kannattavuutta.

Fosforilannoitus parantaa ohran satoa

Tässä kokeessa käytettiin ohralle 130 kg typpeä eri YaraMila-lannoitteina lohkolla, jonka fosforiluokka on huononlainen. Tuloksesta näkyy, että fosforimäärän lisääminen nosti satotasoa merkittävästi, vaikka satotaso onkin korkea pellon muun kasvukunnon ollessa hyvä. Sekä typpi- että fosforitase jäivät negatiivisiksi. Ohran 8000 kilon jyväsadossa poistuu 153 kg typpeä, 28 kiloa fosforia ja 42 kaliumia.

Suomen pelloista puolet on fosforiluokassa välttävä tai sitä huonompi ja näiden viljavuusluokkien osuus on kasvanut viime vuosina. Pellon viljavuuden ylläpito vaatii riittävän lannoitustason käyttöä, jotta peltojemme tuottavuus säilyy tuleville sukupolville.