Artikkeli
maaliskuuta 24, 2020

Rohkaisevia tuloksia mansikan syystyppilannoituskokeesta

Tuoreessa lannoituskokeessa selvitettiin mansikan syystyppilannoitusta sekä sen määrää ja ajoitusta.


Mansikan lannoitusohjeet tarkentuvat edelleen. Uusissa kokeissa on selvitetty mansikan syyslannoitusta Etelä-Pohjanmaan alueella.

Tutkimustulosten mukaan syksyn typpilannoitus ei aiheuta talvivaurioita. Neuvona on, että viljelijä asettaa talviharsot ajoissa, jotta ne suojaavat kasvia paleltumiselta. Lokakuun mahdollinen pakkasjakso vioittaa kukka-aiheita helposti, koska silloin yleensä ei ole vielä lumipeitettä.

Kaikilla koejäsenillä on sama peruslannoitus. Kolme koejäsentä saivat lisälannoituksena typpeä 11,6 kg/ha eli 75 kg/ha YaraTera Calcinit -lannoitetta. Koe osoittaa, että lisätyppilannoitus kannattaa ja siitä saadaan paras hyöty, kun se tehdään myöhäisempänä ajankohtana.

 

Typpilannoitusta suositellaan, koska sen tiedetään parantavan satomäärää seuraavana vuonna. Viljelijän on kuitenkin huomioitava, että myös muilla kasvutekijöillä on suuri vaikutus sadon määrään nostavasti tai laskevasti. Esimerkiksi mansikan viljelyssä vesitalous on keskeisessä roolissa.

Mansikan lannoitus aikaisintaan elokuun lopulla

Tuloksista käy ilmi, että lannoitusta ei kannata antaa juuri ennen luontaista kukintainduktiota vaan siinä vaiheessa, kun se on jo tapahtunut, eli aikaisintaan 20.–23. elokuuta. Kukintainduktion ajankohta mansikalla riippuu päivän pituudesta (oltava alle 14 h) ja lämpötilasta.

Näiden tekijöiden lisäksi ajankohtaan vaikuttavat lajikevalinta ja kasvuolosuhteet. Tutkimuksen mukaan mansikan syyslannoituksen suositeltava typpilannoitusmäärä on 10–20 kg/ha.

Kolmivuotinen hanke toteutettiin vuosina 2017–2019 yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan, Helsingin yliopiston, Yara Suomen sekä alueen viljelijöiden kanssa. Lue koejärjestelyistä sekä tutkimuksen tuloksista tarkemmin alla olevasta linkistä!

 

Lue koko artikkeli Leipä leveämmäksi -lehdestä sivulta 34 alkaen.