Kuminan ravinnepuutokset

Tasapainoisella lannoituksella tuotat suuren ja laadukkaan kuminasadon. Ravinnepuutoskuvat havainnollistavat hyvin mitä yhdenkin ravinteen puute tekee kasville. Puutekuvien kuminat on kasvatettu kasvihuoneessa, mikä haittaa varrenkasvua. Klikkaamalla ravinnepuutoskuvaa näet sen suurempana.

Typen puutos kuminalla

Typen puutos kuminalla

Oire: Typen puutteelle on ominaista heikko elinvoima, pienet lehdet ja kasvuston vaalea väri. Kasvu hidastuu merkittävästi ja vanhimmat lehdet kellastuvat. Kuminan kukinta vähenee.

Merkitys: Kuminakasvusto jää pienikokoiseksi ja kukinta sekä sadonmuodostus heikkenevät.

Typen puutetta pahentaa: Hiekkaiset tai kevyet maat (huuhtoituminen). Vähäinen orgaanisen aineksen määrä. Suuret sadekuurot tai sadetus. Suuri kompostoimattoman orgaanisen aineen lisäys maahan (vrt olki). Liian matala tai korkea pH maassa. 

Lannoitussuositus: Lisälannoituksena YaraBela Suomensalpietari tai YaraLiva Nitrabor -lannoitteet

Fosforin puutos kuminalla

Fosforin puutos kuminalla

Oire: Kasvusto on tummanvihreää ja kitukasvuista. Vanhimmissa lehdissä on punainen tai purppurainen väri.

Merkitys: Fosfori on kasvin energiaa, joka mahdollistaa paremman ja nopeamman kehityksen. Parantaa talvenkestävyyttä ja lisää satoa. Fosfori nopeuttaa kasvuston tuleentumista.

Fosforin puutetta pahentaa: Happamat tai hyvin kalkkipitoiset (alkaalit) maat. Maat, joissa on matala liukoisen fosforin määrä tai matala orgaanisen aineksen määrä. Kylmät ja märät olosuhteet. Heikosti kehittynyt juuristo. Rautapitoiset maat.

Lannoitussuositus: YaraMila Y 6, Starttiravinne, YaraVita Solatrel

Rikinpuutos kuminalla

Rikin puutos kuminalla

Rikin puutos kuminalla

Oire: Rikin puutos näkyy ensin nuorimmissa lehdissä. Ne tulevat vaaleanvihreiksi tai keltaisiksi. Lehdissä voi olla violettia tai punertavaa vaikeissa puutoksissa. Lisäksi nuoret lehdet jäävät pieniksi ja kapeiksi ja niiden reunat voivat kiertyä ylöspäin.

Merkitys: Rikki tehostaa typen ottoa. Se parantaa satoa ja talvenkestävyyttä. Rikki parantaa kukintaa ja sitä kautta lisää satoa ja siementen öljypitoisuutta.

Rikin puutetta pahentaa: Happamat, kevyet tai hiekkaiset maat (huuhtoutuminen). Matala orgaanisen aineen määrä. Huonorakenteiset vedenvaivaamat maat. 

Lannoitussuositus: YaraBela Sulfan, YaraVita Thiotrac 300

Kaliumin puutos kuminalla

Kaliumin puutos kuminalla

Kaliumin puutos kuminalla

Oire: Kaliumin puute näkyy aluksi lehtien reunan kellastumisena, josta se leviää koko lehteen. Myöhemmin lehtien reunat kuivuvat. Oireet näkyvät tyypillisesti keskimmäisissä ja vanhimmissa lehdissä.

Merkitys: Kalium toimii yhteyttämistuotteiden kuljettajana. Se lisää satoa ja parantaa stressinsietokykyä kuivissa ja kylmissä olosuhteissa. Riittävä kaliumlannoitus lisää kasvitautien vastustuskykyä.

Kaliumin puutetta pahentaa: Happamat maat. Hiekkaiset ja kevyet maat (huuhtoutuminen). Kuivat olosuhteet tai kovat rankkasateet tai sadetus, jotka huuhtovat kaliumia. Maat, joissa on matalat kaliumreservit. Pitkäaikainen nurmen viljely liian vähäisellä kaliumlannoituksella.

Lannoitussuositus: YaraMila Y 4 tai YaraMila NK-lannoitteet. Kaliumsuola, kaliumsulfaatti tai Yara Biotiitti

Sinkin puutos kuminalla

sinkin puutos kuminalla

Oire: Lehtisuonten välissä näkyy vaalenemista tai vaalenneita kuivettuneita laikkuja. Kapea alue lehtisuonten lähellä pysyy vihreänä.

Merkitys: Sinkkiä tarvitaan kukkien ja siementen terveeseen muodostumiseen.

Sinkin puutetta pahentaa: Eloperäiset maat, korkea pH, korkea fosforipitoisuus sekä kylmät tai märät olosuhteet. 

Lannoitussuositus: YaraVita Zintrac

Molybdeenin puutos kuminalla

Molybdeenin puutos kuminalla

Oire: Lehdet kapenevat ja lehtisuonten väliin ilmestyy aukkoja.

Merkitys: Molybdeeni parantaa kasvin juuriston kehitystä ja vähentää talvituhoja. Nostaa kasvin ravinnetasoja ja parantaa kasvuunlähtöä. Parempi kukinta ja hedelmöittyminen. Parantaa satoa ja siementen öljypitoisuutta.

Molybdeenin puutetta pahentaa: Peltojen happamuus tai matala orgaanisen aineksen pitoisuus.

Lannoitusuositus: YaraVita Brassitrel Pro

Magnesiumun puutos kuminalla

Magnesiumin puutos kuminalla

Magnesiumin puutos kuminalla

Oire: Magnesiumin puute näkyy aluksi vanhoissa lehdissä. Usein vaaleneminen kehittyy lehtisuonien väliin, mutta lehtisuonien lähellä väri pysyy vihreänä. Lehtisuonien reunat ja vaalenneet välit kuivettuvat jatkuvassa puutteessa. Lehtien värivirheet voivat vaihdella keltaisesta purppuraan tai ruskeaan.

Merkitys: Magnesium parantaa yhteyttämistä ja sadon muodostumista sekä vähentää talvituhoja. Se nostaa kasvin ravinnetasoja ja parantaa kasvuunlähtöä. Parempi kukinta ja hedelmöittyminen nostaa satoa ja siementen öljypitoisuutta.

Magnesiumin puutetta pahentaa: Puute on yleisintä hiekkaisilla tai happamilla mailla. Puutetta pahentaa korkea kaliumpitoisuus maassa sekä kylmät ja märät kaudet.

Lannoitussuositus: Magnesiumpitoinen kalkki, YaraVita Magtrac

Mangaanin puutos kuminalla

Mangaanin puutos kuminalla

Oire: Mangaanin puute esiintyy ensin nuorissa lehdissä vaaleina pisteinä tai laikkuina.

Merkitys: Parantaa kasvin juuriston kehitystä ja vähentää talvituhoja. Nostaa kasvin ravinnetasoja ja parantaa kasvuunlähtöä. Parempi kukinta ja hedelmöittyminen. Mangaani parantaa satoa ja siementen öljypitoisuutta.

Mangaanin puutetta pahentaa: YaraVita Mantrac Pro, YaraMila Y 3 HIVEN

Kalsiumin puutos kuminalla

Kalsiumin puutos kuminalla

Kalsiumin puutos kuminalla

Kalsiumin puutos kuminalla

Oire: Kalsiumin puuteoireet näkyvät ensimmäiseksi nuorimmissa lehdissä. Oireet alkavat lehtien kärjistä ja reunoista vaalean vihreinä ja harmaan ruskeina laikkuina. Nuoret lehdet voivat olla kutistuneita, repeytyneitä, epämuodostuneita tai kiertyneitä.

Merkitys: Kalsium parantaa kukintaa, siementen kehittymistä ja sitä kautta satoa.

Kalsiumin puutetta pahentaa: Happamat maat ja happamat turvemaat, hiekkaiset tai kevyet maat (huuhtoutuminen), sekä kuivat olosuhteet.

Lannoitussuositus: YaraVita Stopit tai Brassitrel Pro, Yara Biotiitti

Raudan puutos kuminalla

Raudan puutos kuminalla

Oire: Vakava raudanpuute aikaisella kehitysasteella aiheuttaa kääpiökasvuisuutta ja lehtisuonten välistä vaalenemista tai kellastumista.

Merkitys: Rauta on oleellinen yhteyttämisessä ja kasvin aineenvaihdunnassa. Siten se on tärkeä kasvin ensimmäisten lehtien kehittymiselle, vahvalle kasvulle ja kasvin tuottavuudelle. 

Raudan puutetta pahentaa: Korkea pH ja kalkkipitoiset maat. Veden vaivaamat maat. Korkea kupari-, mangaani- tai sinkkipitoisuus maassa.

Boorin puutos kuminalla

Boorin puutos kuminalla

Puutos: Boorinpuuteoireet alkavat kasvin nuorimmista osista. Ylimmät ja keskimäiset lehdet ovat pieniä, lyhytkasvuisia tai epämuodostuneita. Lehdissä tai niiden reunoissa voi näkyä kuolleita laikkuja.

Merkitys: Kuminan on todettu tarvitsevan paljon booria. Boori parantaa yhteyttämistä ja sadon muodostumista sekä vähentää talvituhoja. Se nostaa kasvin ravinnetasoja ja parantaa kasvuunlähtöä. Parempi kukinta ja hedelmöittyminen nostaa satoa ja siementen öljypitoisuutta.

Boorin puutetta pahentaa: Hiekkaiset maat ja maat, joissa on vain vähän orgaanista ainetta. Korkea typpitaso tai kalsiumpitoisuus. Kylmä kortea sää sekä kuivat kaudet.

Lannoitussuositus: YaraVita Bortrac 150, YaraVita Brassitrel