Metsän ravinnetilan selvittäminen

Metsän ravinnetilaa voidaan määrittää silmävaraisesti puuston ulkoisten tunnusmerkkien perusteella tai ravinneanalyysin avulla. Selvät ravinnepuutokset näkyvät puustossa eriasteisina värivikoina, kasvuhäiriöinä ja heikentyneenä kasvuna. Tarkempi määritys tehdään neulasanalyysin avulla.

Metsän ravinnetilan selvittäminen

Ravinneanalyysin avulla määritetään kasvupaikan ravinnetila kuviokohtaisesti. Oikein tehty analyysi kertoo luotettavasti lannoitustarpeista. Tarpeen määritykseen tarvitaan analyysitulosten ohella tiedot puuston kunnosta, puulajista, kehitysluokasta, kasvupaikasta, sijainnista ja aikaisemmista lannoituksista.

Analysoinnin tarve korostuu kasvuhäiriökohteissa ja peltojen metsityksissä. Tulosten perusteella annetaan lannoitussuositus, mikäli siihen on aihetta. Analyysi kannattaa tehdä jo ennen havaittavien oireiden ilmaantumista, jos on aihetta epäillä ravinnehäiriöitä.

Ravinneanalyysejä tekee muun muassa Eurofins Viljavuuspalvelu Oy. Terveyslannoituksen analyysikulujen korvauksesta kannattaa kysyä metsäasiantuntijaltasi.

Metsän ravinnetilan selvittäminen

Neulasanalyysi

Neulasanalyysi on maa-analyysia tarkempi ja siksi suositeltavin analyysimenetelmä. Neulasnäytteet kerätään lokakuun lopun ja maaliskuun lopun välisenä aikana. Lehtinäytteet otetaan elokuussa. Näin näytteiden tulokset kuvaavat parhaiten puiden ravinteiden ottoa edellisenä kesänä. Kasvukauden aikana ravinnepitoisuudet voivat vaihdella ja ovat riippuvaisia säävaihteluista.

Näytteet kerätään 5–10 vallitsevan tai tutkittavan latvuskerroksen puista 1–2 ylimmän oksakiehkuran etelänpuoleisesta oksankärjestä. Sairaassa metsikössä neulaset kerätään alueen terveistä puista. Mikäli näytettä ei saada ylimmistä oksista, se otetaan latvuksen ylimmästä kolmanneksesta. Poikkeavasta näytteenotosta tehdään merkintä taustatietoihin. Lehtinäytteet otetaan latvuksen yläosasta siten, että näyte koostuu oksan keskivaiheilta kesän aikana syntyneiden oksien lehdistä. Uusimmat ja verson vanhimmat lehdet poistetaan näytteistä. Eri puulajeja ei saa sekoittaa keskenään.

Neulasanalyysi

Näytteet on helpointa kerätä harvennushakkuun yhteydessä tuoreista hakkuutähteistä. Ne voidaan ottaa myös oksasahalla, leikkurilla tai pakkasella haulikolla ampumalla. Lähetystä varten näytteet pakataan paperipussiin tai pahvirasiaan, ei muovipussiin. Kuvassa riittävä määrä vuosikasvaimia näytteen neulasanalysointiin.

 

Lähetykseen merkitään:

  • yhteystiedot
  • näytteiden numerot
  • metsän sijainti
  • tiedot metsän terveydestä ja lannoituksista
  • analysoitavat ravinteet.

Esipainettuja näytepusseja ja taustatietolomakkeita voi kysyä Eurofins Viljavuuspalvelusta tai metsäasiantuntijaltasi.