Käytännön neuvoja metsänlannoitukseen


Lannoituskohteen valinta

Lannoituskohteen valinnassa on hyvä huomioida muutama perusvaatimus: 

  1. Metsä sijaitsee kivennäismaalla
  2. Metsä on havupuuvaltainen
  3. Ensiharvennus on tehty
  4. Harvennushakkuita tai päätehakkuuta eil ole tulossa lannoitusvaikutuksen aikana, eli lannoituksesta noin 6–8 vuoteen

Lannoituksen ajankohta

  1. Ensimmäisen kerran metsää voi kasvatuslannoittaa ensiharvennuksen jälkeen
  2. Paras yhteisvaikutus harvennukselle ja lannoitukselle saadaan, kun lannoitus tehdään 2–3 vuotta harvennushakkuun jälkeen, jolloin puusto on ehtinyt sopeutua vapautuneeseen kasvutilaan
  3. Metsänlannoitusta tehdään vain sulan maan aikaan, eli toukokuun alun ja syyskuun lopun välissä
  4. Levitetty lannoite liukenee yleensä muutaman päivän kuluessa sateen tai kasteen avustamana maaperään, josta puut käyttävät ravinteet kasvuunsa

Kasvunlisäys ja talous

Metsänlannoituksessa metsään levitetään typpeä noin 150–200 kiloa hehtaarille. Tällä typpimäärällä saadaan keskimäärin puuta lisää 15–20 kuutiometriä hehtaarille noin 8 vuoden aikana. Metsän kiertoaikana metsää voidaan lannoittaa noin 3–4 kertaa.

Lannoituksen kasvua lisäävällä vaikutuksella tarkoitetaan mahdollisuutta korjata suurempi määrä puuta kuin tilanteessa, jossa lannoitusta ei ole tehty. Lannoitus lisää hyvälaatuisen tukkipuun määrää metsässä, joka kasvattaa metsän arvoa. Lisäkasvun taloudellinen arvo riippuu pääasiassa puun arvosta, eli kuutiohinnasta myyntihetkellä.

Lannoituksen kustannukset muodostuvat lannoitteen hinnasta sekä rahti- ja levityskustannuksista.

 Levitysmenetelmät

1. Lentolevitys

Helikopterilla toteutettava lentolevitys on yksinkertainen ja tehokas menetelmä metsänlannoitukseen. Lentolevityksen etu on pääsy lannoituskohteisiin, joilla maalevityskoneilla ei voida sulan maan aikana toimia.

Lentolevitys toteutetaan yleensä yhteislevityksenä usealle metsätilalle samalta varastopaikalta. Yhdeltä varastopaikalta tulisi voida lannoittaa vähintään 10 hehtaaria, jotta levitys on kustannustehokasta.

2. Maalevitys

Metsäkoneella tehtävä maalevitys on edullinen ja tarkka menetelmä. Maalevitys on kannattavaa, kun lannoitettava ala on yli 5 hehtaaria yhdeltä varastopaikalta.

Jotta maalevitys on mahdollista, on lannoituskohteella oltava metsäkoneella harvennetut ajourat ja kantava maasto. Esimerkiksi alle 5 vuoden sisällä harvennushakattu kuivan kankaan männikkö on yleensä hyvin soveltuva kohde maalevitykseen.

3. Käsinlevitys

Jos lannoitettavaa aluetta on vain muutama hehtaari, on se myös mahdollista tehdä käsin metsänomistajan toimesta. Lannoitetta voidaan laittaa taimivakkaan ja kylvää metsämaahan sopivaa kauhaa käyttäen.

Omatoimisessa levityksessä oiva apu on maataloustraktori, jolla lannoitesäkit voi kuljettaa lähemmäksi lannoitettavia kuvioita.