Kantokate männyn ja kuusen juurikäävän torjuntaan

Yara Suomen Valkeakoskella valmistama Kantokate on tarkoitettu männyn ja kuusen juurikäävän torjuntaan. Kantokate on ureapohjainen aine, jolla suojataan kannot juurikäävän tartunnalta. Käsittelyn suojavaikutus kestää useita viikkoja.

Kantokate on sininen liuos, joka levitetään kantoon. Kantokatteen avulla estetään männyn ja kuusen juurikäävän leviäminen.

Kantokate sisältää turkoosia väriainetta. Väriaine haihtuu muutaman päivän jälkeen käsittelystä. 

 

Kantokatteen antama suoja perustuu pH-arvon nousuun, jolloin männyn tai kuusen juurikääpä ei pääse kasvamaan käsitellyssä kannossa. Kantokate sisältää puhdasta vettä, erittäin puhdasta ureaa, korroosion estoainetta sekä väriainetta. 

Kantokatetta tulee käyttää kesähakkuissa, jotta vältetään juurikäävän leviäminen. Kantokäsittelyasetus määrää käyttämään kantokäsittelyainetta, kun keskilämpötila nousee +5 tasolle pysyvästi.

Kantokatteen käyttö

Kantokatetta levitetään kannoille laimentamattomana tasaisesti puiden kaatamisen yhteydessä 1,5 - 2 l / kaatopinnan m2. Levitys tehdään hakkuukoneen kantokäsittelylaitteella, reppuruiskulla tai pensselillä. Aineen peittävyyden tulee olla mahdollisimman täydellinen riittävän torjuntatehon saavuttamiseksi. Suositeltu käyttöaika alkaa, kun keskilämpötila on noussut pysyvästi yli +5°C. Syksyllä käsittelyä on syytä jatkaa pakkasten tuloon asti.

Kantokäsittely on tehtävä siten, että kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat havupuiden kannot käsitellään. Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vähintään 85 prosenttia kunkin käsiteltävän kannon pinnasta. Ureavalmisteiden käytössä on jätettävä vähintään 10 metrin käsittelemätön suojavyöhyke vesistöihin ja pienvesiin. Kantokatetta voidaan käyttää myös pohjavesialueella.

Kantokatteen varastointi

Kantokate säilyy myös pienessä pakkasessa ja sen teho säilyy kunhan se pysyy sulana ja juoksevana. Varastointilämpötilaksi sopii -5 - +35 astetta.

Laki torjunnasta

Laki metsätuhojen torjunnasta eli metsätuholaki (228/2016) säätää juurikäävän torjunnan pakolliseksi havupuuvaltaisissa metsissä tehtävissä hakkuissa juurikäävän leviämisen riskialueella toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana.

Ainoa poikkeus on kotitarvehakkuut. Torjunta on metsän hakkaajan vastuulla (Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta 264/2016).
Kantokäsittelyaineet edellyttävät kasvinsuojelututkintoa. 
Ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita ostettaessa ostajan pitää esittää kasvinsuojelututkinnon todistus. Kantokäsittelyssä käytettävien aineiden ostoon ja käyttöön riittää suppea tutkinto.

Mistä voin ostaa kantokatetta?

Metsäkoneurakoitsijat voivat tilata kantokatetta Yara Suomen tilauspalvelusta 09 424 51 031 tai lähettämällä tilauksen osoitteeseen tilauspalvelu@yara.com.

Kantokatetta toimitetaan asiakkaille bulk-autoilla sekä 1000 litran konteissa. Kantokate luokitellaan kasvinsuojeluaineeksi, joten sen ostajalla tulee olla voimassa kasvinsuojelututkinto.

Lue lisää juurikäävästä Metsäkeskuksen sivuilta.