Fosforilannoitus paransi kauran satoa

Fosfori nopeuttaa viljan kehitystä, parantaa satoa, suurentaa jyväkokoa ja nopeuttaa tuleentumista.

Fosforilannoitus paransi kauran satoa

Yara Kotkaniemessä on tutkittu fosforilannoituksen vaikutusta viljojen satoihin kolmen vuoden ajan. Koelohko on runsasmultainen ja muut ravinteet fosforia lukuun ottamatta ovat vähintään tyydyttävällä tasolla. Fosfori on huononlainen luokassa ja typpilannoitustaso oli 130 kg/ha.

Kauran koetulokset osoittavat, että myös kaura hyötyy fosforilannoituksesta yhtä lailla kuin muut viljat. Laaja tehokas juuristo luo hyvän pohjan veden ja ravinteiden otolle mahdollistaen korkean satotason. Kuusi kiloa fosforia nosti satoa 770 kg/ha ja 17 kiloa 1 010 kg. YaraMila Y 3 -lannoite oli taloudellisesti kannattavin vaihtoehto (sadonarvo – lannoitteen hinta).

7 880 kilon hehtaarisadossa poistui typpeä 151 kg, fosforia 28 kg ja kaliumia 35 kg/ha. Näin ollen typen ja fosforin taseet olivat negatiivisia. Pellosta poistui enemmän ravinteita kuin lannoituksessa annettiin. Vaikka annetulla lannoituksella NPKS (130-17-45-17) saatiin huippusato, pidemmällä aikavälillä pellon fosforitaso laskee edelleen.