Kauran lannoitus

Kauran tasapainoinen lannoitus on tärkeää, jotta kasvi saa alkukehityksessä kaikkia ravinteita riittävästi. Lannoituksessa pitää kiinnittää huomio myös hivenravinteisiin heti kylvöstä lähtien. Kauralla on erityisen tärkeää huolehtia mangaanilannoituksesta. Mangaaninpuute aiheuttaa kasvun hidastumista ja alentaa satoa.

Kauran lannoitus

Kasvukauden alussa lannoitus vaikuttaa kasvuston rehevyyteen, versojen ja kukka-aiheiden määrään ja tätä kautta lopulliseen satoon. Vettä ja ravinteita pitää olla riittävästi, jotta mahdollisimman suuri osa kukka-aiheista kehittyy jyviksi. Kuivuus aiheuttaa kauralla herkästi jyvien abortoitumista, mikä näkyy kasvustossa tyhjinä valkeina tähkylöinä. Suuri jyväkoko on varmistettava tarpeenmukaisella kasvitautien ja laon torjunnalla.

Kauran juuristo on laaja, ja se hyödyntää tehokkaasti maan ravinnevaroja. Kuten muutkin viljat, kaura antaa parhaat sadot viljavilla ja hyvin kalkituilla mailla. Se kasvaa kuitenkin muita viljoja paremmin mailla, joiden pH on matala.

Kauran lannoite valitaan maan viljavuuden mukaan. Kylvön yhteydessä annetaan typpeä, fosforia, kaliumia ja hivenravinteita. Lannoitusta voi täydentää kasvukauden aikana muun muassa YaraBela-lannoitteilla. Korrenkasvuvaiheessa annettu lisälannoitus nostaa sadon määrää ja röyhyvaiheessa annettu sadon valkuaista. Kosteina vuosina jaettu lannoitus antaa saman sadon kuin kertalannoitus keväällä, mutta kuivina vuosina sato saattaa jäädä pienemmäksi.

Tutustu kauran koetuloksiin