Elintarvike- ja rehukaura

Kauran laatutavoitteet riippuvat siitä, käytetäänkö sato rehuksi vai elintarvikkeeksi. Kauran tuhannen jyvän paino vaihtelee lajikkeittain 34–47 gramman välillä ja hehtolitrapaino 52–68 kilon välillä.

Kauran laatu

Kauran laatuvaatimukset

Hyvälaatuisen kauran merkki on suuri jyväkoko, sillä kauran energia-arvo ja saanto riippuvat jyväkoosta. Kauran ytimen on oltava vaalea ja kirkas. Hyvälaatuista kauraa saadaan, kun viljelyyn panostetaan valitsemalla satoisa, suurijyväinen ja hyvää laatua tuottava lajike, lannoitetaan kasvustoa riittävästi ja huolehditaan tarvittavasta kasvinsuojelusta. Myös kasvukauden sääoloilla on keskeinen merkitys erityisesti home- ja toksiinipitoisuuksiin.

Lue lisää kauran laadusta

 

Elintarvikekauran laatu

Elintarvikekauran tuotannossa tavoitteena on erityisesti laadukkaan sadon tuottaminen. Korkean hehtolitrapainon ja suuren jyväkoon lisäksi kirkas väri ja tasainen tuleentuminen ovat avainasemassa laadun kannalta. Lajikevalinnassa laatuominaisuuksien lisäksi tulee ottaa huomioon kasvuaika ja korrenlujuus. Tasaisesti tuleentunut ja pystyssä pysyvä kasvusto varmistaa terveen sadon. Lakoontuneessa kasvustossa laaturiskit esim. punahomeiden esiintyminen kasvaa. Tuotettaessa kauraa elintarvikkeeksi rikkakasvien torjunnasta tulee huolehtia, sillä rikkakasvien siemenet heikentävät sadon laatua. Puhdaskauran tuotantoa säätelevät omat ohjeensa.

Kaurapuurolautanen

Rehukauran laatu

Rehukauran laatuvaatimuksia ovat oikea kosteus, riittävä hehtolitrapaino sekä roskattomuus. Hyvälaatuinen kaura on suurijyväistä, vaaleaa ja ohutkuorista. Kuorimattoman kauran energiapitoisuus on muita viljoja pienempi. Kauran ruokinnallista arvoa voidaan kuitenkin parantaa kuorimalla kaura ennen käyttöä, jolloin siitä tulee maissin ja vehnän arvoista. Kuoren osuus jyvän painosta vaihtelee 23–30 % välillä.

Rehukauran laatu