Kauran sato

Kaura tarvitsee suureen ja laadukkaaseen satoon tasapainoisesti kaikkia ravinteita. Jo yhden ravinteen puutos johtaa kasvuhäiriöihin ja huonompaan satoon.

Kauran sato

Ravinteiden vaikutus kauran satoon

Typpi parantaa satoa ja nostaa valkuaispitoisuutta

Typpilannoituksella kasvukauden alussa varmistetaan, että kasvuston lehtiala kehittyy suureksi. Kauran lehdet sisältävät paljon hiilihydraatteja, jotka voidaan siirtää kehittyvään jyvään kypsymisen aikana. Tämä on tärkeää kuivilla alueilla, joissa 60 % jyväsadosta muodostuu korren ja lehtien varastoista. Viljelijän kannattaa seurata kauran typpitasoja, jottei kasvusto lakastu liian aikaisin eikä jyvän täyttymisvaihe lyhene. Typpilannoitus vaikuttaa eniten jyvän kokoon ja painoon. Myöhäinen typpilannoitus lisää jyvän painoa.

Fosfori nopeuttaa tuleentumista, suurentaa satoa ja jyväkokoa

Fosforin tehtävänä on energian tuottaminen kauran tarpeisiin. Fosforin puute hidastaa kasvuston kehitystä ja viivästyttää tuleentumista. Fosforin käyttökelpoisuus on heikko kasvukauden viileinä jaksoina.

Fosforista kaura saa tarvittavaa energiaa versojen ja jyväaiheiden kehittymiseen sekä hiilihydraattien siirtämiseen versoista jyviin. Fosforilannoitus on siten tärkeää, kun tavoitellaan suurta kauran jyväkokoa. Jyväkoon suurentamiseen käyvät sekä rakeinen että nestemäinen fosforilannoite.

Kalium parantaa satoa, estää lakoutumista ja ehkäisee kasvitauteja

Kalium vaikuttaa ravinteiden liikkumiseen kauran sisällä. Se säätelee nestevirtauksia, kun kaura siirtää yhteyttämistuotteita tähkään. Kalium myös estää aikaista lakoutumista, mitä saattaa esiintyä jyvän täyttyessä. Kaliuminpuutteessa kasvit pystyvät huonosti säätelemään nestevirtauksia lehdissä, mikä johtaa kuumuusstressiin ja nuutumiseen. Riittävä kaliuminsaanti pidentää jyvän täyttymisvaihetta ja parantaa jyvän painoa. Riittävä kaliumlannoitus suojaa viljoja kasvitaudeilta.

Mangaani on tärkeä ravinne kauran versojen ja juurien kehitykselle

Kauran mangaanilannoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska kaura on viljoista herkin mangaaninpuutteelle. Puutosoireet ilmenevät oraissa jo pensomisvaiheen alussa. Suurin riski on hyvin kalkituilla mailla ja kuivina kasvukausina. Mangaaninpuute hidastaa kauran versojen ja juurien kehitystä ja näin ollen kasvi kärsii herkemmin kuivuudesta.

Ravinteet

Lue lisää jokaisesta ravinteesta ja niiden merkityksestä kasveille ja eläimille.

Ravinteet