Kauran sato nousee typpilannoituksella

Typpilannoitus nostaa kauran satoa. Yara Kotkaniemen lannoitustasokokeiden perusteella kaurasta on saatu 9 vuoden 2017 keskiarvona 150 typpikilolla noin 6 500 kilon sato.

Kauran sato nousee typpilannoituksella

Kauran sadot nousevat yli 200 kilon typpitasoilla edelleen. Korkeimmat koeruutusadot ovat olleet yli 12 000 kg/ha. Käytännön viljelijät ovat saaneet kaurasta suurempia hehtaarisatoja, kuin nämä ruutusadot keskimäärin 9 vuoden aikana.

Rehuksi tuotetun kauran valkuaispitoisuus on tärkeä laatutekijä. Valkuainen nousi yli 12 prosenttia 120 typpikilolla.

Kauran sadoissa on ollut suuria vaihteluja vuosien välillä myös koeruuduilla. Typpioptimi vaihtelee lohkoittain ja kasvukausittain. Tämän takia optimilannoitukseen pääsemiseksi lannoitusta kannattaa jakaa yli 100 kilon typpitasoilla.

Lannoitusta tulee kohdentaa niille lohkoille ja siihen lohkon osaan, joka pystyy tuottamaan hyvän sadon. Yara N-Sensorilla täsmälannoittaen ravinteet voidaan käyttää oikeaan aikaa ja oikeaan paikkaan hyvän sadon saamiseksi.