kesäkuuta 13, 2024

YaraBela SELEENISALPIETARI karjanlannan täydennyslannoitukseen

Suomessa mineraalilannoitteiden rikastaminen seleenillä aloitettiin 40 vuotta sitten kansanterveydellisistä syistä. Ruokinnan kautta karjanlantaan päätyy seleeniä, mutta se ei ole kasveille käyttökelpoista. Siksi karjanlannan täydennyslannoitukseen onkin kiinnitettävä huomiota kotieläintiloilla.
YaraBela SELEENISALPIETARI  karjanlannan täydennyslannoitukseen
YaraBela SELEENISALPIETARI  karjanlannan täydennyslannoitukseen

Karjanlannan sisältämä seleeni ei päädy kasviin

Pelkällä lietteellä lannoitetun nurmirehun seleenipitoisuus on hyvin matala (Kuva 1). Täydennettäessä lietettä YaraMila-lannoitteella (40-50 kg N/ha) nousee rehun seleenipitoisuus 0,18 mg/kg ka. Kun liete täydennetään YaraBela SELEENISALPIETARIlla (40-50 kg N/ha), nousee rehun seleenipitoisuus 0,22 mg/kg ka. (Kuva 1)

YaraBela SELEENISALPIETARIn seleenipitoisuus on muita Yaran lannoitteita korkeampi, 25 g/t lannoitetta. Tuote on suunniteltu karjanlannan täydennyslannoitukseen varmistamaan nurmirehun riittävä seleenipitoisuus. YaraBela SELEENISALPIETARIn käyttö onkin sallittua nurmen ja viljan täydennyslannoitukseen todennettuun tarpeeseen, silloin kun peltojen pääasiallisena lannoitteena käytetään lantaa. 

Seleenilannoitus
Kuva 1 Lannoitevalinnan ja lietteen täydennyslannoituksen vaikutus nurmirehun seleenipitoisuuteen. (Carbo pilottitiladata, 2019-2021).

 

Seleenin vuotuinen enimmäismäärä 15 g/ha

Uuteen lannoitelakiin liittyvä MMM:n asetus (964/2023) määrittää vuotuisen seleenin enimmäiskäyttömäärän hehtaaria kohden 15 g/ha. YaraMila- ja YaraBela-lannoitteilla, joiden seleenipitoisuus on 15 g/ha lannoitteen enimmäiskäyttömäärä on 1000 kg/ha. YaraBela Seleenisalpietarin käyttö on kuitenkin edelleenkin sallittua ainoastaan karjanlannan täydennyslannoitukseen.

Muiden seleenilisien käyttö ainoastaan tarpeeseen

Riittävän seleenin hyödylliset ominaisuudet tunnetaan Suomessa hyvin. Optimaalinen seleenipitoisuuden vaihteluväli on kuitenkin verrattain kapea ja siksi sekä yli- että aliannostelua tulee välttää. Yaran seleenipitoisilla lannoitteilla tuotetussa nurmirehussa seleenipitoisuus on tavoitetasolla ja muiden seleenilisien käyttö tulee tehdä todennettuun tarpeeseen. Appeesta tuleekin ottaa aika ajoin näytteitä seleenianalyysiin jolloin pystytään välttämään myös seleenin yliannostus.