kesäkuuta 12, 2024

Terveyttä seleenilannoituksella jo 40 vuoden ajan 

Suomessa mineraalilannoitteiden rikastaminen seleenillä aloitettiin 40 vuotta sitten kansanterveydellisistä syistä. Suomalainen maaperä on seleeniköyhää. Ilman seleenilannoitusta kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden ja rehujen seleenipitoisuus on matala, heikentäen niin ihmisten kuin tuotantoeläintenkin terveyttä. Lannoitteiden kautta ruokaketjuun lisätty seleeni on yhä edelleen suomalaisten tärkein seleenilähde. 
Terveyttä seleenilannoituksella jo 40 vuoden ajan 
Terveyttä seleenilannoituksella jo 40 vuoden ajan 

“Seleenilannoituksella on merkittävä vaikutus kansanterveyteen. Se on osoittautunut turvalliseksi ja tehokkaaksi keinoksi vaikuttaa kotimaisten elintarvikkeiden laatuun ja sitä kautta väestön sekä tuotantoeläinten seleenisaantiin. Ilman säännöllistä seleenilisäystä seleenin saanti olisi riittämätöntä”, Seleeniseurantaryhmän pitkäaikainen sihteeri Merja Eurola Luonnonvarakeskukselta toteaa. 

Terveyttä seleenilannoituksella  

Seleeni on ihmisille ja tuotantoeläimille välttämätön hivenaine. Ennen seleenilannoituksen aloittamista kotoisilla rehuilla ruokituilla tuotantoeläimillä esiintyi yleisesti muun muassa lihasrappeumaa. Toisaalta huolta herätti seleenipitoisten lisäravinteiden käyttö, joka helposti johtaa seleenin yliannostukseen. Lannoitteiden seleenirikastuksella haluttiinkin varmistaa suomalaisten riittävä ja tasainen seleeninsaanti.   

Riittävästi, muttei liikaa seleeniä  

Riittävän seleeninsaannin hyödyt tunnetaan Suomessa hyvin. Optimaalisen seleeninsaannin vaihteluväli on kuitenkin pieni, ja siksi sekä ali- että yliannostusta tulee välttää. Maa- ja metsätalousministeriön nimittämä Seleeniseurantaryhmä tutkii vuosittain suomalaisten seleeninsaantia analysoimalla elintarvikkeiden ja rehujen seleenipitoisuuksia. Yaran seleenipitoisilla lannoitteilla varmistetaan Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden ja rehujen tavoitepitoisuus. Erilaisten seleenipitoisten rehulisien tai lisäravinteiden käyttö tulee perustella aina tarpeeseen.  

Turvallisin ja edullisin tapa varmistaa seleeninsaanti  

Seleenin lisäysmäärä lannoitteisiin on hyvin pieni, maksimissaan seleeniä saa käyttää 15 grammaa hehtaaria kohden vuodessa. Yaran tehtailla Siilinjärvellä ja Uudessakaupungissa seleeni lisätään valmistuksen yhteydessä lannoitemassaan, mikä varmistaa tasaisen levitettävyyden. Viljelykasvit muuntavat lannoitteiden sisältämän epäorgaanisen seleenin orgaanisiksi seleeniyhdisteiksi, jotka imeytyvät tehokkaasti ihmisen ja eläinten elimistöön.   

Seleenilannoitus tehtävä jokaiselle sadolle  

Toisin kuin monia muita hivenravinteita, seleeniä ei voi lannoittaa varastoon. Seleenipitoisia lannoitteita onkin käytettävä jokaiselle satokerralle, jotta tavoitteena oleva seleenipitoisuus saavutetaan sadossa. Myöskään karjanlannan sisältämä seleeni ei ole kasveille käyttökelpoista ja siksi karjanlanta tulee aina täydentää seleenipitoisella lannoitteella.  

Lisätietoja:  

Mervi Seppänen, vanhempi agronomi, kestävyys, nurmet ja peruna, Yara Suomi, puh. 050 305 0596  

Eurola ym. 2022. Seleeniseurantaryhmän raportti. Natural resources and bioeconomy studies 89/2022.