kesäkuuta 07, 2024

Ei pelkkää typpeä - katse kaliumiin

Satoisilta nurmilohkoilta poistuu erityisen paljon kaliumia. Neljän nurmivuoden aikana kaliumia voi poistua nurmilohkolta jopa 300 – 600 kg enemmän kuin mitä lannoitteissa lohkolle lisätään.
Ei pelkkää typpeä - katse kaliumiin
Ei pelkkää typpeä - katse kaliumiin

Kun viljavuuskalium on tyydyttävä tai alle, tulee nurmilohkon toisen ja kolmannen sadon lannoitukseen valita kaliumpitoinen YaraMila-lannoite. Karjanlanta on nurmille tärkeä kaliuminlähde, joka tulee kaliumköyhillä lohkoilla täydentää YaraMila NK 2 -lannoitteella. Riittävä kaliumlannoitus on tärkeä myös talvehtimisen varmistamisen kannalta.

Tarkista Oma Yaran lannoitelaskurilla toisen ja kolmannen sadon kaliumlannoitus ja hanki suosituksen perusteella parhaiten sopivat lannoitteet nurmilohkoillesi! Riittävä kaliumlannoitus on tärkeä typenkäytön tehokkuudelle ja se varmistaa nurmien talvehtimisen.