kesäkuuta 07, 2024

Uutta Oma Yarassa – lannoitelaskuri viljalle ja nurmelle!

Yaran lannoitusohjelmat ovat siirtyneet digiaikaan: Nyt voit tarkistaa parhaan lannoitusratkaisun vilja- ja nurmilohkoillesi Oma Yaran Lannoitelaskurista.
Lannoituskokeita Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla
Lannoituskokeita Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla

Oma Yara on palvelu, jossa asiakas voi seurata tilauksiaan, sekä antaa palautetta tuotteesta tai toimituksesta. Nyt uutena ominaisuutena Oma Yarassa on myös Lannoitelaskuri.  

Laskuria on mahdollisuus käyttää tällä hetkellä kevätvehnälle, kauralle, ohralle ja syysvehnälle (kylvölannoitus) sekä nurmisäilörehulle. Tulevaisuudessa laskuri tulee käytettäväksi myös muille viljelykasveille. 

Oma Yaran vilja- ja nurmilaskurit perustuvat Yaran lannoitusohjelmiin. Lannoitusohjelmat on testattu käytännössä, ja niiden tavoitteena on tuottaa mahdollisimman suuri ja laadukas sato – kustannustehokkaasti ja mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla.

Näin hyödynnät Oma Yara -lannoitelaskuria

Lannoitelaskurin löydät Oma Yaran etusivun valikosta:

Oma Yara -lannoitelaskurin valikko

Valitse tämän jälkeen tarkasteltava kasvi ja syötä satotaso-, fosforiluokka-, suunniteltu typpi- ja fosforilannoitusmäärä, maalajitiedot sekä tieto, jaatko typpilannoituksen. Tämän jälkeen palvelu tarjoaa sinulle ehdotuksen lannoitusratkaisuista viljoille. 

Nurmisäilörehun osalta täytä tiedot vastaavasti, ja anna tieto lisäksi niittokerroista, nurmiseoksesta ja karjanlannan käytöstä.

Oma Yara -lannoitelaskurin valikko

Lannoitussuositukset kannattaa etsiä tilan yleisimmille peltotyypeille ja tarkastella, mitkä lannoitevaihtoehdot sopivat tilallesi parhaiten. 

Lue lisäksi huomiot ja ohjeteksti, ne auttavat optimaalisen lannoitusohjelman valinnassa. Lähetä lannoitussuositukset sähköpostiisi tai tulosta pdf-versiona. Lannoitussuositusten perusteella voit pyytää myyjältäsi tarjoukset parhaille ravinneratkaisuille.  

Nurmilannoitusohjelmien toimivuus testattu noin 100 lohkolla

Yaran lannoitusohjelmien toimivuus on testattu kolmen vuoden ajan noin sadalla suomalaisella nurmilohkolla. Kolmen vuoden aikana lannoitusohjelmien keskiarvosato oli noin 9 t kg ka/ha, minkä lisäksi nurmirehun laatu oli optimaalinen. Luken tutkijat tarkastivat pilottitiloilta kerätyn suuren tulosaineiston ja totesivat typen ja fosforin käytön olleen tehokasta. 

Nurmien tarpeen mukaisilla lannoitusratkaisuilla tähdätään suureen ja laadukkaaseen nurmisatoon, sekä varmistetaan tehokas ravinteiden käyttö ja peltomaan viljavuuden säilyminen. Lannoitusohjelmilla halutaan varmistaa myös tehokas karjanlannan ravinteiden käyttö sekä apilapitoisten nurmiseosten lannoituksen optimointi. Lannoitelaskurissa voi ja kannattaa testata karjanlannan käytön eri vaihtoehtoja. 

Laskuri tarjoaa kolme lannoitevaihtoehtoa per nurmisato. Valitse tilan lannoitevalikoimaan sopivimmat ja varmista, ettei typen ja fosforin raja-arvot ylity. 

Apilapitoisten nurmien osalta huomioi, että suositukset on tehty apilapitoisille nurmille, joissa apila on talvehtinut hyvin. Mikäli ensimmäisessä sadossa apilaa ei ole, tulee toinen ja kolmas sato lannoittaa heinän typentarpeen mukaan.