toukokuuta 14, 2024

Käyttökauden startti lähestyy - nyt on hyvä aika suunnitella toisen ja kolmannen nurmisadon lannoitus

Kaikki nurmisadot tarvitsevat ravinteita. Ensimmäisen nurmisadon merkitys märehtijöiden ruokinnassa on korvaamaton, mutta yhä useammalla tilalla myös toinen ja kolmas nurmisato muodostaa merkittävän osan sisäruokintakaudella käytettävästä nurmirehusta. 
Käyttökausi startti lähestyy - nyt on hyvä aika suunnitella toisen ja kolmannen nurmisadon lannoitus
Käyttökauden startti lähestyy - nyt on hyvä aika suunnitella toisen ja kolmannen nurmisadon lannoitus

Kaikki nurmisadot tarvitsevat ravinteita, jotka tulee palauttaa nurmilohkolle lannoituksella. Yaran pilottitiloilla toisen ja kolmannen nurmisadon mukana poistui yli 130 kg typpeä, 18 kg fosforia ja 160 kg kaliumia (kuva 1). 

Toisen ja kolmannen nurmisadon lannoituksella:
•    varmistetaan suuri ja laadukas nurmisato
•    nopeutetaan nurmien kasvuun lähtöä myös seuraavalla kasvukaudella
•    vähennetään talvehtimistuhoja huomioimalla kaliumin riittävyys
•    ylläpidetään nurmilohkon viljavuutta.

Kuva 1. Toisen ja kolmannen nurmisadon mukana poistuu merkittäviä määriä ravinteita.
Kuva 1. Toisen ja kolmannen nurmisadon mukana poistuu merkittäviä määriä ravinteita. Karjanlanta on nurmille hyvä fosforin ja kaliumin lähde, joka tulee täydentää kaliumpitoisella YaraMila – lannoitteella maan viljavuuskaliumin ollessa tyydyttävä tai alle.