helmikuuta 27, 2024

Yaran Siilinjärven toimipaikalla tärkeä rooli ruoantuotannolle ja huoltovarmuudelle

Vuonna 2023 Yaran Siilinjärven kaivos tuotti reilu 900 000 tonnia apatiittia ja lannoitteita tuotettiin lähes 450 000 tonnia. Yara investoi toimipaikalle 125 miljoonaa euroa ja rekrytointeja oli 60. Haastavassa maailmantilanteessa kaivoksen ja tehtaiden merkitys ruoantuotannolle ja huoltovarmuudelle on korostunut.
Siilinjärven kaivos
Siilinjärven kaivos

Kaivos on EU:n ainoa fosfaattikaivos, josta louhitaan maailman puhtainta apatiittia. Apatiittimalmista irrotettava fosfori käytetään lannoitteiden ja rehufosfaattien valmistukseen. Kaikki kasvit tarvitsevat fosforia kasvaakseen ja fosfaatti on luokiteltu EU:n kriittiseksi raaka-aineeksi. Kaivoksen tuotanto vastaa noin 15 prosenttia EU:n kulutuksesta (IFA 2021). 

”Poliittisen epävarmuuden lisäännyttyä Euroopan ja Suomen ruokaturvasta pitää huolehtia. Siilinjärven fosfaattikaivos on Suomen lannoite- ja ruoantuotannolle kriittinen”, toteaa kaivoksen johtaja Antti Savolainen.

Vuonna 2023 Yara investoi Suomeen noin 180 miljoonaa euroa, josta Siilinjärvelle 125 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointeja on rikkihappotuotannon uudistaminen. Uudistuksen myötä tuotantoprosessi yksinkertaistuu ja tuotannon luotettavuus paranee. Uudistetun prosessin tuotanto käynnistyy asteittain vuodesta 2025 alkaen. Vuodesta 2008 Yara on investoinut Suomeen noin 1,6 miljardia euroa, josta Siilinjärvelle reilu miljardi.

Tuore tehtaanjohtaja Tuomas Girsén kertoo, että rikkihappoa tarvitaan fosforihapon ja lannoitteiden valmistuksessa. Se on siten merkittävä raaka-aine huoltovarmuuden kannalta ja investointi on erittäin tärkeä toimipaikan ja koko Suomen lannoitetuotannon tulevaisuudelle.  

Viime vuonna typpihappotehtaan DeNOx-reaktori uusittiin. Kyseessä on katalysaattori, joka muuntaa poistoilmassa olevat typenoksidit ympäristölle vaarattomaan muotoon typeksi ja vedeksi. Uudistuksen myötä tehtaan päästöt vähenivät 80 prosenttia. Typenoksidipäästöt olivat ennestään ympäristöluvassa määrättyjen luparajojen alle, mutta oma-aloitteista työtä ympäristövaikutusten pienentämiseksi tehdään jatkuvan parantamisen hengessä.

Yara on Siilinjärven suurin teollinen työnantaja ja Kuopion alueella merkittävä työnantaja. Kumppanit mukaan lukien toimipaikalla työskentelee noin 700 henkilöä. Vuonna 2023 Yara rekrytoi Siilinjärven toimipaikalle noin 60 henkilöä. Lisäksi kesäharjoittelijoita palkattiin viime kesänä 57.

Viime vuonna Yara tuotti Siilinjärvellä sähköä 160 gigawattituntia. Rikki- ja typpihappotuotannon prosessilämmöstä valmistetaan sähköä omiin tarpeisiin ja lisäksi Siilinjärven taajama lämmitetään lähes täysin prosessien hukkalämmöllä. Rikkihappotehtaan prosessien uudistuksen myötä lämpö otetaan tehokkaammin talteen ja energia tulee kaukolämpöverkkoon tuotannon sivutuotteena hiilidioksidivapaista energialähteistä.