kesäkuuta 09, 2023

Miten lannoittaa toinen nurmisato?

Ensimmäisen nurmisadon korjuuajankohta alkaa olla käsillä Eteläisessä Suomessa ja kahden viikon sisällä valtakunnan nurmisato on korjattu. Miten lannoittaa toinen nurmisato, siihen vaikuttaa tänäkin kasvukautena nurmien ravinnetarpeen lisäksi sääolot.
Miten lannoittaa toinen nurmisato?
Miten lannoittaa toinen nurmisato?

Kuivuudesta kärsivät nurmilohkot

Laajoilla alueilla nurmikasvustot kärsivät kuivuudesta ja paikoin niittopäätöksiä joudutaan aikaistamaan. Toisen nurmisadon lannoitukseen kannattaa harkita nk. Pikku-kakkosta, jossa lannoitepanoksia siirretään toiselta sadolta kolmannelle ja lyhennetään toisen sadon kasvuaikaa.

Kuivassa maassa karjanlannan ravinteiden vapautuminen on hidasta, joten riittävä YaraMila- tai YaraBela-täydennyslannoitus tarvitaan. Runsasta karjanlannan käyttöä tulee myös välttää, sillä sen ravinteiden vapautuminen ajoittuu kolmannelle sadolle tai äärimmäisessä kuivuudessa vasta myöhään syksyyn. Näin tapahtui kuivana kesänä 2019.

Reseptejä kuivuudesta kärsiville nurmilohkoille:

Jos kuivuus ei ole ongelmana

Nurmien tasapainoisesta lannoituksesta tulee huolehtia. Karjanlanta tulee täydentää siten, että noin puolet typestä tulee YaraMila- tai YaraBela-lannoitteesta. Tällöin typenkäyttö on tehokkainta ja myös karjanlannan ravinteet tulevat tehokkaimmin käyttöön. Typenkäyttö hyville nurmilohkoille 2.sato 80 kg N/ha ja 3. sato 60 kg N/ha.

Karjanlannan täydennykseen soveltuu erinomaisesti YaraBela RIKKISALPIETARI (26-0-1-7,6 B Se), joka varmistaa riittävän rikkilannoituksen. Soveltuu käytettäväsi myös ilman karjanlantaa. Nurmirehun seleenipitoisuuden varmistamiseen karjanlannan täydennyslannoitukseen YaraBela SELEENISALPIETARI (27-0-1-4 Mg, B, Se).

Apilan huomioiminen seoksessa

Apilapitoisten nurmien lannoituksessa tulee huomioida apilan ravinnetarve. Kaikki YaraMila- ja YaraBela-lannoitteet sisältävät riittävästi apilan tarvitsemaa rikkiä ja booria. YaraMila NK2 (22-0-12-3 + Mg, Zn, B, Se) sisältää lisäksi Mg, Zn. Magnesiumia apilat ottavat noin puolta enemmän kuin heinäkasvit.

Muista talvehtimisen varmistaminen

Nurmien talvehtimisen onnistumisen varmistamiseksi tulee muistaa riittävä kaliumlannoitus erityisesti eloperäisillä mailla, mutta myös tyydyttävän ja välttävän viljavuusluokan mailla. Tulee muistaa, että nurmisato ottaa vuodessa yli 200 kg K/ha.

Toisen ja kolmannen nurmisadon lannoittamiseen valitaan YaraMila NK2 (22-0-12-3 + Mg, Zn, B, Se), joka palauttaa nurmisadon ottamaa kaliumia sekä varmistaa talvehtimista. Välttävän viljavuusluokan nurmilohkoilla oikea valinta myös karjanlannan täydennykseen. Mikäli tarvittava fosfori ei tule karjanlannasta, kannattaa lohkolle valita YaraMila Y4 (20-2-12-3, B+Se).

Toinen tärkeä tekijä on kolmannen sadon lannoitus. Nurmisatoa ei tule korjata lannoittamattomalta lohkolta. Tällöin poistetaan paljon ravinteita ja heikennetään kevätsadon kasvuunlähtöä. Koska nurmisadon mukana poistuu paljon ravinteita, tulee riittävällä lannoituksella huolehtia lohkojen viljavuuden säilymisestä.