tammikuuta 26, 2023

Perunan tilakoetoiminta tärkeä osa uudistavan viljelyn kehittämisessä 2022

Uudistavassa viljelyssä otetaan tarkasteluun nykyiset tunnetut viljelymenetelmät, mutta uudesta näkökulmasta. Esimerkiksi muokkauksen tarkoituksena on saada hyvä kylvöalusta ja kontrolloida rikkoja, mutta muokkauksella voidaan myös säädellä maasta vapautuvan orgaanisen aineksen määrää. Keventämällä tai vähentämällä muokkausta, maan hiilivaroja säästyy. Samalla tavoin arvioidaan myös muita viljelytoimenpiteitä.
Perunan tilakoetoiminta tärkeä osa uudistavan viljelyn kehittämisessä 2022
Perunan tilakoetoiminta tärkeä osa uudistavan viljelyn kehittämisessä 2022

Lisäksi viljelytapaan kuuluu ottaa käyttöön ennakkoluulottomasti uudenlaisia tuotantopanoksia, kuten YaraVita biostimulantit, joilla teimme viime kesänä jälleen peltokoetoimintaa yhteistyössä viljelijöiden kanssa.

Koetoiminnan malli rakennettiin yhdessä LUKEn asiantuntijoiden kanssa, jolloin koetulosten luotettavuutta voitiin parantaa. Kokeiden käytännön toteuttamisen teki agronomi, MMM Paavo Ahvenniemi, jolla on pitkä ura perunan viljelyn asiantuntijana.

YaraVita-biostimulantteja kokeili viime kesänä kolme viljelijää, Päntäneellä, Jepualla ja Köyliössä. Näytteet otettiin ja koenostot tehtiin biostimulantilla käsitellyn ja ruiskuttamattoman rajan tuntumasta niin, että näyteparit olivat mahdollisimman lähellä toisiaan.

Kuva 1. Näyteruutujen merkitseminen 27.7.2022

 

Kuva 2. Pakkasen tappamaa varsistoa kokeen nostossa 9.9.2022

 

Tulosten mukaan YaraVita-biostimulantit näyttivät lisäävän sadon määrää kahdella kolmesta koelohkosta, erityisesti niillä jotka kärsivät kukinta-aikaan ravinnepuutoksista, ja joilla molemmilla oli ongelmia perunaseitin kanssa. Sadonlisä vaihteli 7-12%. (Kuva 3).

Isoin käsittelyn vaikutus oli lohkolla, joka oli ollut pitkään perunan monokulttuurissa. Viljelijä oli valinnut sen koelohkoksi juuri tästä syystä. Tällä tilalla maakäsittely YaraVita BIONUE:lla näytti tehoavan parhaiten yhdessä kasvustokäsittelyn kanssa.

Biostimulanteilla ei ollut johdonmukaista vaikutusta sadon kokojakaumaan, tärkkelyspitoisuuteen tai onttojen mukuloiden määrään eikä myöskään silmävaraisesti tarkasteltuna sadon ulkoiseen laatuun.

Kuva 3. Perunan kokonaismukulasato kolmella koepaikalla. Tulokset ovat 4 koenoston keskiarvoja. Jepua 2 kokeesta puuttui käsittelemätön kontrolli, ja vertailu voitiin tehdä vain istutus- ja istutus + lehtiruiskutus -käsittelyiden välillä.

 

Tilakokeiden haasteena on suurten lohkojen sisällä esiintyvä vaihtelu. Esimerkiksi pikku notkelmat, jotka ovat saattaneet kärsiä myös tiivistymisestä. Tällöin perunan matala juuristo ja sen myötä sato jää heikoksi. Lisäksi perunan monet taudit, kuten perunaseitti ja istutusvirheet voivat paikoin verottaa satoa merkittävästi.

Tässä kokeessa biostimulanteilla näytti olevan paras teho optimia heikommissa kasvuoloissa. Valitettavasti silloin myös lohkon sisällä on usein isoja satovaihteluja. Toisaalta biostimulanttien teho tulisikin näkyä selvimmin vaihtelevissa kasvustoissa.